Ett aktiebolag behöver nödvändigtvis inte ha en verkställande direktör. Det behöver däremot ett publikt aktiebolag. I det fall den verkställande direktören inte är en del av styrelsen som suppleant eller ledamot kallas det att denne är en extern verkställande direktör.

  • En extern verkställande direktör får ej vara styrelseledamot
  • Direktören ska sköta det löpande arbetet i aktiebolaget
  • Normalt är det styrelsen som utser den verkställande direktören
  • Publika aktiebolag måste ha en verkställande direktör
  • Den verkställande direktören kan besluta i rutinärenden
  • Vid större ärenden måste direktören fråga styrelsen
  • Vad som den verkställande direktören själv kan besluta om varierar från företag till företag

Att utse en extern verkställande direktör

Extern verkställande direktör

Varje år ska ett aktiebolag hålla en årsstämma. Då ska det beslutas om vem som ska vara den externa verkställande direktören. Oftast så sker detta skriftligt genom en försäkran om att styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna är överens om beslutet om vem som ska vara direktör under det kommande året.

Hur mycket och hur stora beslut en extern verkställande direktör har i varje aktiebolag varierar. Det är något som varje styrelse måste ta beslut om så att det inte finns några frågetecken om vad som kan lösas direkt och vad som behöver tas upp med dom.

Det är viktigt att följa lagen

Om ett aktiebolag är publikt är det viktigt att veta att en verkställande direktör absolut inte får sitta som styrelseledamot eller styrelsesuppleant. Det finns skrivet i lagen och är viktigt för att hålla isär vem som tar vilket beslut och var olika delar av ansvaret ligger.

En extern verkställande direktör är anställd för att sköta allt löpande som sker i ett aktiebolag. Det handlar om vanliga beslut, personal och andra administrativa saker som uppstår. Detta är saker som styrelsen inte ska behöva lägga tid på då det helt enkelt förväntas bara fungera.