F-skatt är en svensk skatteform som betalas av den som bedriver näringsverksamhet. ”F” är en förkortning av ”företag”. Den som betalar F-skatt har fått rätt att betala in preliminärskatt på egen hand och finns registrerad med denna rättighet hos Skatteverket. Efter godkännande får företagaren ett F-skattebevis och en F-skattsedel. Kommunalskatt, statlig inkomstskatt och sociala avgifter ingår i preliminärskatten som företagaren själv betalar in. En kund eller uppdragsgivare som anlitar en ”F-skattare” behöver därför inte dra skatt eller betala in sociala avgifter för personen som anlitas. För att få bedriva verksamhet med F-skattebevis måste företaget och redovisningen skötas i enlighet med lagar och regler. Det finns många omständigheter som är viktiga att känna till kring lagstiftning, inbetalningar och redovisningsskyldighet för att verksamheten ska godkännas, så att företagandet kan fortsätta år efter år.

Vem betalar F-skatt?

Att bedriva näringsverksamhet (enskild firma) eller ha för avsikt att göra det är en grundförutsättning för att bli godkänd för F-skatt av Skatteverket. Dessutom är det ett krav att ha lämnat sina deklarationer och betalat sina skatter och avgifter. Om detta inte genomförs enligt reglerna kan godkännandet dras tillbaka, likaså om godkännandet missbrukas på annat sätt, till exempel om redovisning saknas för företagets verksamhet. Man kan även godkännas för F-skatt som behörig företrädare för juridisk person, det vill säga aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsförening eller ekonomisk förening.
F-skatt

F-skatten betalas alltid in preliminärt och beloppet baseras på en uppskattning av företagets förväntade inkomster under det aktuella året. Pengarna sätts in av företagaren på ett särskilt konto som tillhör Skatteverket, före ett visst datum varje månad. I deklarationen för året tar företagaren sedan upp de faktiska inkomsterna, och betalar in resterande F-skatt om inkomsterna varit högre än förväntat, eller får tillbaka överskjutande inbetalning från Skatteverket. En anställd som bedriver näringsverksamhet vid sidan av sin anställning kan godkännas för F-skatt med villkor, vilket kallas FA-skatt.

Viktigt att veta om F-skatt

En tilldelad F-skattsedel gäller omedelbart. Företagare visar att de är godkända för F-skatt genom att ange detta på de fakturor som skickas till uppdragsgivare eller köpare. Det är företagarens ansvar att se till att F-skatten betalas in enligt reglerna, medan uppdragsgivare är skyldiga att kontrollera att den de anlitar är godkänd för F-skatt, för att veta om de behöver betala in skatt och avgifter eller om uppdragstagaren ska göra det. Att vara uppdragstagare med F-skatt i stället för anställd med A-skatt betyder också att man saknar de förmåner det innebär att vara anställd, till exempel pensionsskydd och försäkringsskydd.

När ett företag är nystartat bygger det preliminära beloppet som betalas in varje månad på företagarens egen uppskattning av hur stort belopp som förväntas i intäkter under första året. Efter det första året baseras uppskattningen på inkomsterna föregående år plus ett påslag på en viss procent, vilket beräknas av Skatteverket. Om den preliminära uppskattningen av F-skatt inte stämmer kan den justeras under året, på företagarens begäran. För företag som har säsongskaraktär, till exempel verksamhet som rör trädgårdsarbete eller snöröjning och bara utförs under viss tid på året, ska F-skatt endast betalas under de månader som företaget har en inkomst.