En person som har planer på att bedriva någon slags företagsamhet parallellt med sin anställning kan ansöka om FA-skattsedel vilket är en f-skattsedel med villkor. Det är bara enskilda näringsidkare som kan ha den här typen av fa-skatt. Den innebär att du som innehar fa-skatt sköter dina egna skatteinbetalningar och egenavgifter när vederbörande utfört arbete som näringsidkare. När du får lön från din arbetsgivare så är det arbetsgivaren som betalar in den typen av skatter och avgifter. Aktiebolag, handelsbolag och andra typer av företag kan inte inneha den här typen av skattsedel så du skulle kunna säga att det är ett privilegium som endast den enskilde företagaren är i besittning av. När du ska fakturera uppdrag du utfört som företagare ska det stå på fakturan att du är godkänd för f-skatt och vid begäran ska du kunna visa ett utdrag på din skattsedel från skatteverket.

Ansöka om fa-skattsedel

FA-skatt

När du har planer på att bedriva ett eget företagande så lämnar du in din ansökan om fa-skatt hos Verksamt.se. Där anger du vilken typ av företagande du kommer att driva med hjälp av olika sni-koder. Sni-koderna anger vilken typ av företagande det handlar om och det har betydelse för hur du kommer att beskattas för dina inkomster. Om du bedriver konstnärlig verksamhet så behöver du inte göra någon moms-deklaration men du har heller inte rätt att dra av kostnader för moms.

Beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver kommer du även att kunna göra avdrag för utlägg du har haft som företagare. Det kan till exempel handla om inköp du gjort till din verksamhet. Under de första åren som företagare så kanske du har fler utlägg än inkomster och det kan innebära att du får igen den moms som du betalat för vid dina inköp. Detta gäller alltså inte vid konstnärlig verksamhet bland annat och därför är det viktigt att ansökan hos Verksamt.se blir rätt ifylld.

Preliminär inkomstdeklaration, skatter och egenavgifter

När du startar ditt företag kommer du att få göra en preliminär inkomstdeklaration. Det vill säga en ungefärlig beräkning av vad du kommer att tjäna på ditt egna företag. Detta görs för att du inte ska få för mycket eller för lite skatt. Din skatt beräknar du på din vinst. Med andra ord på de pengar som blir över efter de kostnader du har haft. Du betalar själv dina skatter och egenavgifter. När du utfört ett arbete som anställd så är det din arbetsgivare som betalar in skatt och sociala avgifter. Sociala avgifter är samma sak som företagarens egenavgifter.

Om din f-skattsedel av någon anledning blivit återkallad, vilket kan ske om du till exempel inte betalat dina skatter och avgifter i tid, så måste du underrätta dina uppdragsgivare om detta. De är då skyldiga att betala skatt och sociala avgifter för det uppdrag du har utfört. En uppdragsgivare kan också dra sig ur ett avtal om vederbörande blir underrättad om att skatter och sociala avgifter är något som åligger uppdragsgivaren. Har man fått ett godkännande för fa-skatt så bör man vara noggrann med att sköta sina åtaganden. En Fa-skattsedel är ett förtroende.