Factoring är en relativ ny tjänst som företag erbjuds. Det här är en tjänst som innebär att företagare säljer sina fakturor till en tredje part. I praktiken betyder det här att företaget som sålt sina fakturor får betalt omgående av köparen och således slipper vänta på att kunden ska betala sin räkning. Det här är en väldigt gynnsam metod att använda sig av och är vanlig då större företag börjar lida av växtvärk eller helt enkelt vill förbättra sin egen likviditet. Det kan nämligen vara ett gynnsamt sätt att kunna finansiera det egna företagets rörelsekapital på. Kostnaden för den här typen av tjänst är i regel försumbar i förhållande till fördelarna, men det gäller att se upp för onödigt höga kostnader. Det är en snabbväxande bransch så det finns gott om alternativ att välja mellan.

Två typer av factoring

Det finns även en annan typ av factoring där ett företag ansöker om ett lån och ger sina fakturor till långivaren som en säkerhet. Då får företaget som ansöker om lån pengar direkt samtidigt som långivaren får in pengar mer långsiktigt då pengarna kommer in när fakturorna är betalda. Varför metoden har blivit så populär är just för att annars måste företagen vänta med att få pengarna tills kunderna betalar. Då det handlar om fakturor kan det vara upp till flera månader.
FactoringNya företag som inte har en stadig ekonomi än har inte den tiden att vänta. Därför är det ett perfekt sätt att sälja fakturorna och på så sätt få en del av pengarna direkt. Dock har det pratats om att factoring kan kosta mer i längden än vad som sägs då vissa factoringsföretag har avgifter och liknande som gör att företaget som säljer rent av kan förlora pengar. Många företag väljer dock att använda sig av tjänsten vid inköp av material eller liknande.

Factoring med regress och utan

Det finns olika typer av factoring ett företag kan välja mellan och två av dessa är om företaget vill sälja med regress eller utan. Säljer företaget fakturorna med regress innebär det att den obetalda fakturan kommer köpas tillbaka av företaget några dagar efter. Det gör att företaget som säljer fakturan behåller kreditrisken samt också behåller ansvaret för att kunden betalar i tid. Skulle företaget sälja fakturorna utan regress innebär det att finansbolaget eller banken tar på sig ansvaret om att kunden betalar sin faktura.

Det sistnämnda alternativet ges oftast endast till företag som har gäldenärer med betalningsförmåga och som då anses vara riskfria. Säljer företaget fakturan utan regress innebär det helt enkelt att de inte behöver oroa sig om kundens betalning. Det är lite upp till företaget själv vilket sätt som passar bäst då det är mer risk med det första alternativet. Andra alternativet kan vara svårare att få till då företaget som sagt behöver en gäldenär som kan och är villig att betala.