Vad är Fakturabelåning?

Fakturabelåning kallas med ett annat ord för factoring och innebär att ett företag lånar pengar från ett factoringföretag mot säkerheten som finns i fakturorna eller kundfordringarna. Det är ett sätt att snabbt förbättra likviditeten och frigöra kontanta medel. Detta är ett alternativ när det t.ex inte går att låna mer från banken.
När pengar lånas av ett factoringföretag tillkommer givetvis en ränta och vissa företag har också begränsningar i hur mycket av det totala fakturabeloppet som kan lånas ut, t.ex 60-95%. Räntan brukar baseras på belåningsgraden samt risken som uppkommer, eftersom det faktiskt finns en liten risk att vissa kunder inte betalar sina fakturor till företaget som tar lånet.

Fördelar med fakturabelåning

Den stora fördelen med fakturabelåning är att man ofta får pengarna inom kort, vanligtvis 48 timmar efter att man begärt lånet. Vidare anses det också som ett enklare sätt att låna pengar utan att behöva gå igenom en enorm och långdragen process. Det är dock viktigt att man jämför flera factoringföretags villkor först.
En annan fördel är att de belånade fakturorna fortfarande ägs av företaget, med betydelsen att utebliven betalning från kunder, som sedan krävs på dröjsmålsränta och påminnelseavgifter, kommer att tillfalla företaget och inte factoringföretaget som så gäller vid fakturaköp. Du råder således fortfarande över dina belånade fakturor, men kunderna betalar direkt till factotingföretaget istället.
  • Fakturabelåning innebär att du lånar belopp som hänvisar till kundfordringar och obetalda fakturor, av ett factoringföretag mot en avgift per faktura samt ränta
  • Här tillkommer en ränta som brukar ligga runt 2-5% och du kan belåna dina fakturor upp till en viss procent, såsom 60-95%, ibland ännu högre
  • Fakturabelåning är inte samma sak som fakturaköp

Vad är skillnaden mellan fakturabelåning och fakturaköp?

Principerna är mycket lika, men med fakturabelåning äger ditt företag själv fortfarande de fakturor som belånats, medan fakturaköp (utan regress) innebär att påminnelseavgifter och dröjsmålsräntan vid utebliven betalning tillfaller factoringföretaget istället för att de nu står som ägare till dina fakturor. Fakturabelåning är en slags pantsättning.

Kan man själv välja vilka fakturor som belånas?

Ja, normalt kan du välja ut vilka fakturor som ska belånas. Factoringföretaget brukar också ta över ansvaret att ”jaga” de kunder som är lite slöa av sig att betala och frigör samtidigt värdefull tid för dig. Dock är det ingen garanti att factoringföretaget tar sig an vissa av fakturorna.

Vad är factoring med respektive utan regress?

När du säljer dina fakturor kan du göra det med eller utan regress. Nu är vi dock inne på fakturaköp istället. ”Med regress” betyder att en obetald faktura inom en viss period köps tillbaka av ditt företag och du behåller då kreditrisken. ”Utan regress” medför att factoringföretaget tar över detta.

Är det vanligt med fakturabelåning?

Ja, oerhört. Förr var det främst företag med sämre kredit som tvingades göra detta, men idag är det vida känt att till och med stora och välkända företag säljer eller belånar sina fakturor för att frigöra kontanta medel och förbättra nyckeltalen. För många företag är det mer regel än undantag.

Kan factoringföretaget välja att avstå från vissa fakturor?

Ja. Om factoringföretaget märker att vissa av fakturamottagarna till fakturorna som ska belånas eller säljas, har en dålig kreditvärdighet eller betalningsförmåga, kan de avsäga sig dem. Kreditupplysningar tas alltid och sedan meddelar factoringföretaget kunden om att fakturan nu har övertagits av dem istället.