Faktureringsskyldighet är ett begrepp som behandlar när och i vilka situationer som ett företag måste skicka en faktura. Det finns också tillfällen då ett företag inte är skyldig att fakturera. Då det kommer till mervärdesskatt har fakturan olika funktioner att fylla. Den är både en dokumentation för dig som köpare för att du ska veta vad du köpt och för att veta när din vara eller tjänst ska vara betald. Det är viktigt att spara detta underlag om till exempel Skatteverket gör en kontroll. Något annat som är viktigt, för att mervärdesskatten ska kunna bestämmas, är vem av parterna i ett utbyte som är skyldiga att utfärda fakturan. Det är inte alltid säljaren utan i vissa fall det också vara du som kund som har den skyldigheten. Detta bör du ta reda på innan köpet genomförs.

Vad faktureringsskyldigheten omfattar

Bestämmelserna över vilka som ska utfärda en faktura är reglerade i mervärdesskattedirektivets artikel 220. I den kan du se att en faktura ska utfärdas när en transaktion görs gällande varor eller tjänster till en annan beskattningsbar person samt till en juridisk person som inte är skatteskyldig. Ordet skatteskyldig är ett av de begrepp som är grundläggande när det handlar om mervärdesskatt. Det är viktigt att följa dessa regler då du annars kan bli skyldig att betala tillbaka pengar. Skatteverket redogör på sin hemsida vilka krav som de anser ska uppfyllas för att någon ska vara beskattningsbar.
Faktureringsskyldighet
Andra krav på en faktura är att den ska utfärdas antingen som förskotts-, eller á conto-betalningar. Det som nämnts tidigare gäller mellan företag men när du som företagare säljer till privatpersoner finns tre fall där faktura ska skickas. Det är när en bil har sålts, när en omsättning av vara har skett via distans till en köpare i Sverige samt vid bygg- och anläggningstjänster. Gällande bygg-,och anläggningstjänster ska fakturan utfärdas ”senast vid utgången av den andra kalendermånaden efter den månad under vilken tjänsterna tillhandahållits eller varorna levererats” enligt Mervärdesskattelagen 11 kap. 3 a §.

E-faktura och när köparen får fakturera

För att en säljare ska få utfärda en giltig e-faktura måste köparen ha godkänt detta. Det finns också något som kallas för samlingsfaktura. Detta innebär att om du som kund har köpt eller gjort löpande beställningar från samma företag kan företaget ha rätt att utfärda en samlingsfaktura. Då faktureras du inte separat varje gång som en tjänst eller vara har sålts utan det klumpas samman på en gemensam faktura. Det är också tillåtet att skicka en elektronisk samlingsfaktura till kund.

I vissa fall får även köparen fakturera. Detta gäller om köparen och säljaren har kommit överens innan köpet om att det är köparen som ska skicka fakturan. Oavsett vem som utfärdar fakturan ska den innehålla datum, löpnummer som identifierar fakturan, säljarens organisationsnummer samt kundens personnummer. Det r viktigt för att mervärdesskatten ska registreras och kontrolleras på riktigt sätt. Även antal varor, adress till både köparen och säljaren samt datum måste finnas med. Vill du läsa mer om ämnet kan du se på mervärdesskattelag (1994:200) samt dess bilagor.