Begreppet fast egendom definieras i Jordabalkens 1 kapitel 1 § och innebär jord som indelas i fastigheter och avgränsas både horisontellt och vertikalt. Fast egendom kan alltså vara en specifik del mark och utrymmet på den såväl ovan och under jord, inklusive de byggnader som finns på marken.

  • Fast egendom definieras i jordabalken och innebär jord
  • Jordytan, marken under och territoriet ovan den ingår i begreppet fast egendom.
  • Begreppet är viktigt att kunna vid köp av en fastighet. Fast egendom ingår i köpet.
  • Fast egendom indelas i byggnadstillbehör och fastighetstillbehör.
  • Fastighetstillbehör, så som byggnader, träd och ledningar, är förankrade i fastigheten.
  • Byggnadstillbehör är exempelvis vitvaror och fast inredning så som kamin och badkar.
  • Fastighets- och byggnadstillbehör ingår alltså vanligtvis i köpet av fastighet

Fast egendom Specificera fast egendom i köpeavtal

Vid köp av fastighet är det alltså viktigt att känna till begreppet fast egendom. Fast egendom ingår som huvudregel i köpet. Vid tveksamheter kring om något utgör fastighets- eller byggnadstillbehör och därmed ingår i köpet bör detta specificeras i avtalet mellan säljare och köpare för att undvika framtida tvist i frågan.

De tillbehör som ingår i en mäklares objektsbeskrivning bör ingå i den fasta egendomen och därför inte preciseras närmare i avtalet. Det finns dock en rad föremål, så som lamellgardiner eller andra mer eller mindre fasta installationer i en byggnad, som inte säkert kan räknas som byggnadstillbehör. Dessa bör därför specificeras i köpekontraktet.

Motsatsen är lös egendom

Motsatsen till fast egendom är lös egendom. Lös egendom ingår inte i köp av fastighet utan tillhör säljaren och är föremål som denne avser att ta med sig till nästa boende. Exempel på lös egendom är möbler och annan inredning i fastigheten som inte är fast monterad.

Enligt lagen utgör lös egendom allt som inte är fast egendom. Det innebär alltså att allt som inte definieras som fastighets- eller byggnadstillbehör inte ingår i köpet. Ibland kan säljaren vilja ta med sig ett föremål som är mer eller mindre monterat i fastigheten, till exempel en parabolantenn, och då måste detta framgå av köpeavtalet.