En fastighetsinteckning är när en fastighetsägare pantsätter sin fastighet som säkerhet för en skuld. Fastighetsägaren, alltså pantgivaren, har en fortsatt möjlighet att bruka pantobjektet, d.v.s fastigheten. När man tar bolån för att köpa hus vill banken ofta ha en säkerhet på lånet och ett pantbrev är en sådan säkerhet.

För att få ett pantbrev måste fastigheten intecknas och detta regleras i jordabalken kapitel 22. Fastighetsägaren gör inteckningen på ett visst belopp som inte alls behöver vara fastighetens totala värde. Beviset på inteckningen är pantbrevet och detta lämnas till banken som säkerhet. Pantbrev kan även användas som säkerhet till privatpersoner man lånar pengar av.

Fastighetsinteckning för företagare

En fastighetsinteckning kan ges av ett företag till en långivare och betyder att långivaren då har rätt att få pengar om företaget skulle försättas i konkurs och fastigheten måste säljas. Inteckningen ger långivaren en viss rätt att få pengar ur konkursboet före andra fordringsägare som inte har fått någon inteckning.

Ett företag måste upplysa om inteckningar som har lämnats till långivare under rubriken ”ställda panter” i årsredovisningen. Inteckningar på fastighet klassificeras som ställd säkerhet och bokförs inte, men redovisningsenheten måste  lämna upplysningar om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i årsredovisningen. Ett pantbrev om fastighetsinteckning är varken tillgång, avsättning eller en skuld.

Fastighetsinteckning

Frågor och svar om fastighetsinteckning

 • Vad är en fastighetsinteckning?
  En fastighetsinteckning är en pantsatt del eller helhet av en fastighet som fastighetsägaren gör för att ha som säkerhet i en skuld till långivare, oftast en bank eller en investerare om det gäller företag. Man kan även använda fastighetsinteckning till en privat långivare. Beviset för inteckningen kallas pantbrev.
 • Hur gör man en fastighetsinteckning?
  För att göra en fastighetsinteckning vänder man sig till Lantmäteriet som har hand om den inskrivningsmyndigheten. Där utfärdas ett pantbrev på att inteckning i fastigheten till överenskommen summa har beviljats. Pantbrev finns som skriftliga pantbrev och numera även digitala brev och följer med fastigheten, inte fastighetsägaren.
 • Vad är pantbrevssystemet?
  Pantbrevssystemet är ett handläggningssystem och ett pantbrevsregister. Alla större banker, kreditinstitut, fastighetsbolag, försäkringsbolag och även Kronofogdemyndigheten är anslutna och detta ökar säkerheten samtidigt som det förenklar låneprocessen för låntagaren. Det blir lättare att snabbt hitta alla nödvändiga uppgifter. Pantbrevssystemet används även till att digitalisera skriftliga pantbrev för att modernisera hanteringen av fastighetsinteckningar.
 • Vad är panträtt?
  Panträtt upplåts när pantbrevet överlämnas till lånegivaren som säkerhet för lånet. Det innebär att långivaren har rätt att sälja fastigheten för att kunna kräva in sina pengar om låntagaren missköter avbetalningarna. Långivaren, eller borgenären, har också företräde för att få betalning ur de medel som frigörs om fastigheten skulle säljas på exekutiv auktion.
 • Kan man avsluta pantbrev?
  Att döda ett pantbrev innebär att pantbrevet inte längre gäller och att inteckningen i fastigheten eller tomträtten inte finns kvar. Man kan göra detta för att man vill lösa ut inteckningen eller ta bort gamla pantbrev för att ersätta med nya pantbrev med annan summa. Ansökan hos Lantmäteriet görs av lagfartsinnehavaren.

Fastighetsinteckning - Sammanfattning

 • En fastighetsinteckning används för att ge långivare en säkerhet i ett fastighetslån och inteckningsbeviset kallas för pantbrev. De flesta hus och villor med bolån har pantbrev som säkerhet.
 • Pantbrevet ger långivaren en säkerhet att få in pengarna om låntagaren missköter betalningsvillkoren eller om företaget går i konkurs.
 • Man ansöker om inteckning eller dödande av pantbrev hos Lantmäteriet.