En filial är ett utländskt bolag som bedriver sin verksamhet i Sverige. Eftersom en filial redan är en del av ett företag är det ingen ny verksamhet och räknas inte som vare sig en juridisk person eller ett aktiebolag. Svenska regler måste dock följas vad gäller skatter och så vidare.

Ett utländskt bolag som vill expandera sin verksamhet till Sverige får bara ha en filial här, men det är tillåtet att ha kontor och bedriva verksamheten på flera ställen i landet. Eftersom en filial inte är ett aktiebolag kan den inte ha något eget aktiekapital, och alla skulder och tillgångar tillhör det utländska företagets förmögenhetsmassa.

Även om filialen tillhör ett större företag måste bokföringens skötas separat för filialen och ska vara åtskild från övriga företaget. Startar man en filial bör man ha koll på vilka skatteregler som gäller både i landet där företaget har sin bas och vad som gäller i Sverige där filialen ska startas.

  • En filial räknas inte som ett aktiebolag
  • Den räknas inte heller som en juridisk person
  • Alla avgifter och skatter ska betalas inom utsatt tid
  • Svenska regler är det som gäller för utländsk filial
  • En filial ska ha ett eget organisationsnummer i Sverige
  • Filialens bokföring och redovisning ska granskas av revisor
  • Ett utländskt bolag kan starta både en filial och dotterbolag

Hur startar man en filial?

Om ett utländskt bolag bestämmer sig för att starta en filial i Sverige ska en VD för den svenska marknaden utnämnas. Denna VD ska sedan anmäla filialen till Bolagsverket för att verksamheten ska kunna startas. Därefter måste en del bilagor skickas in och en avgift om 2000 kr betalas.

Filial

När Bolagsverket fått in ansökan om att starta en filial och godkänt den får filialen ett svenskt organisationsnummer. Därefter ska en verklig huvudman utnämnas och anmälas till Bolagsverket vilket ska ske inom fyra veckor. Huvudmannen är den som har äger eller har störst ansvar över filialen.

Då en utländsk filial är skyldig till att följa alla regler och lagar som gäller för verksamheter i Sverige måste även skatt betalas här. Därför måste filialen ansöka om att bli godkänd för F-skatt vilket sker via en blankett som ska skickas in till Skatteverket.

Att anställa inom en filial

När alla blanketter är inskickade och filialen är uppstartad kan det finnas behov för att anställa personal till verksamheten. Det första man bör tänka på då är att man anmäler filialen som en arbetsgivare, vilket man gör genom att skicka in en ansökan till Skatteverket.

Så fort filialen blivit godkänd som arbetsgivare kan man betala ut lön till de anställda. Därmed måste filialen se till att efterfölja alla regler som gäller för löneutbetalningar i form av skatteavdrag och att betala arbetsgivaravgifter på lönerna. Även arbetsgivardeklaration måste lämnas in regelbundet varje månad.

En filial som har antingen fler än 3 personer som är anställda, omsätter mer än 3 miljoner netto eller har mer än 1,5 miljoner i balansomslutning måste ha en auktoriserad revisor som sköter bokföringen. Detta eftersom det är viktigt att allt går rätt till vid inlämnande av deklarationer och bokföring.