Ordet är ett ekonomiskt begrepp som används i många olika sammanhang. Det är ett accepterat ord som blivit väl integrerat i både samhälle och språk. De allra flesta av oss har mest troligt någon gång fått hjälp av finansiering av ett eller annat slag. Det som många kan känna igen sig i där är studielån, banklån och företagslån. Alla dessa begreppen är har samma innebörd på olika sätt. Det vill säga att du får hjälp ekonomiskt genom en person eller företag som investerar i dig och lånar ut pengar. Tanken är att du ska använda detta till satsning på dig själv, ditt företag eller på din framtid. Det är viktigt att göra rätt val när det kommer till pengar och ekonomi. Det kan snabbt gå fel om du inte är försiktig.

Finansiering behövs vid olika tillfällen

Finansiering

Om du ska studera kanske du behöver finansiering för att ha råd till detta. De allra flesta studenter har idag fått pengar någonstans ifrån. Det vanligaste är att söka om lån och finansiering via CSN. Ordet CSN är en förkortning av ordet Centrala studiestödsnämnden. Den är skapad för att förmånligt ge studenter lån och bidrag och på så sätt föra samhället framåt. Det är en statlig myndighet och är en viktig funktion för att Sverige och landets unga ska kunna fungera och ha en framtid att se fram emot.

En annan vanlig anledning till finansiering är när du ska starta upp ett företag. Det behövs ekonomiska resurser och speciellt vid en uppstart innan företaget har börjat gå med vinst. Och för att kunna gå med vinst måste man kunna investera. För att då ha möjligheten till investering kan det vara en god ide att finansiera detta med hjälp av lån eller bidrag. Lån är det vanligaste men bidrag såsom ”starta eget” bidrag är väldigt populärt. De olika finansieringarna är viktigt för samhället på samma sätt som nämnt ovan.

Vad tar du för risk

Självklart innebär det en risk när du tar hjälp av finansiering. Vi går tillbaka till studiefinansieringen och vad hur det kan bli för dig som privatperson. Bidrag är oftast inga problem så länge du sköter det som är avtalat. Det vill säga att gå på lektioner och klara poäng. När det kommer till lån kan det i värsta fall bli ett problem. Om du efter studierna inte får jobb och inte kan betala tillbaka det du har lånat kommer det hamna hos Kronofogden. I de allra flesta fall ordnar det sig dock till någonting bra.

Om du finansierar ditt företag med hjälp av lån kan det gå antingen bra eller dåligt. Det är svårt att förutse och innebär därför alltid en stor risk. Om företaget går bra kan du bli miljonär men om det går dåligt kör du både dig själv och företaget bankrutt. Blir du bankrutt är det tufft att komma tillbaka i samhället. De belopp som hamnar hos kronofogden via ett företag är oftast så stora att du som privatperson under en livstid knappast kommer kunna betala tillbaka detta. Därför är det viktigt att planera.