En firma är ett annat ord för ett företagsnamn eller ett varumärke. Många registrerar dessa med en beteckning som förklarar både namnet på företaget men också vilka produkter som de säljer. För att ansöka om att starta en firma så måste man skicka in sin ansökan till Bolagsverket.

firma

  • En firma är ett annat ord för ett företagsnamn eller ett varumärke.
  • Har ofta en beteckning som förklarar både företagsnamn och vilka produkter som de säljer.
  • När man ska ansöka om att starta en firma så gör man detta hos Bolagsverket.
  • Beroende på företagsform så registreras firmor i olika register.
  • Skyddet för en firma från Bolagsverket täcker det geografiska område där avtalet är gällande.
  • Så länge som firman är registrerad hos Bolagsverket gäller skyddet.
  • Skyddet ger ensamrätt till firmans eget varumärke.

Olika register för firmor

När man registrerar sin firma så hamnar dessa beroende på vilken form av företag det är, i olika register. I aktiebolagsregistret registreras t.ex. alla aktiebolag. Bolag och handelsbolag registreras i det län det gäller i Bolagsverkets handlingsregister. Det är olika regler för de olika företagsformerna.
Det finns också fall där man inte behöver registrera någon firma, exempelvis vid fall där företaget är en enskild näringsidkare. Men om man önskar ha ensamrätt till sitt företagsnamn så är det en stark rekommendation att alltid registrera sin firma hos Bolagsverket så att man är skyddad.

Krav på en firma

Det finns en del restriktioner gällande registrering av en firma. Namnet på firman får inte likna något annat företags namn och namnet på firman måste delge vad för sorts tjänst eller vara som firman riktar in sig på. På Bolagsverkets hemsida kan man kontrollera så att det inte namnet förväxlas med något annat företag.

Man kan t.ex inte registrera en firma med bara ett efternamn, då detta inte säger vad firmans varumärke står för. Man kan i dessa fall lägga till en beskrivning efter efternamnet, som t.ex. Larssons tryckeri. Dessa regler tillämpas också med ortnamn, att man måste tillägga vad tjänsten eller varumärket är.