En firma är det samma som ett registrerat företag. I jämförelse med en fysisk person kan en firma inte skriva heller tala. Därför behövs det en firmatecknare. Det vill säga: en firmatecknare består är en eller flera fysiska personer som har rätt att vara företrädare för företaget och i dess namn skriva under avtal.
Firmatecknare
Bolagsverket måste ha en registrering på vem som är firmatecknare i ett företag. På det sättet går det att kontrollera vem som är behörig firmatecknare i just det företaget. Det är enkelt att kolla upp detta genom att gå in på allabolag.se och söka på företagsnamnet eller organisationsnumret.

Att försäkra sig om vem som verkligen är firmatecknare för ett specifikt bolag är helt gratis och är väl så viktigt i de lägen när det ska upprättas ett avtal. I ett företag kan det finnas både en eller flera juridiska personer som är behöriga firmatecknare.

  • Ett företag kan inte skriva under några avtal
  • När du upprättar avtal med ett företag måste det vara med en faktisk person
  • Den personen du skriver avtal med måste vara firmatecknare
  • Det är viktigt att firmatecknaren är behörig
  • Om någon obehörig sluter avtal med dig, är avtalet ogiltigt
  • På allabolag.se hittar du alla behöriga firmatecknare
  • En behörig firmatecknare kan ändå ha vissa undantag

Vem kan bli firmatecknare?

Styrelsen har en exekutiv makt. Det betyder att de alltid har det sista ansvaret i företaget. Händer något, är det styrelsen som får skulden. Då kan det kännas naturligt att en styrelse är firmatecknare. I ett aktiebolag förekommer det att det bara finns en en styrelseledamot tillsammans med en suppleant.

Det är enkelt, eftersom det då bara är en firmatecknare hela tiden. Finns det flera ledamöter i en styrelse måste åtminstone 50 % av dem underteckna. En styrelse bestående av två ledamöter kan underteckna något utan att den andre vet det. Det kan förhindras genom att i firmateckningsrätten besluta att båda två måste underteckna samtidigt.

Däremot kan det vara lite smidigare att slippa samla hela styrelsen, om den är större, om det ska skrivas avtal. Då går det att utse antingen en person, eller flera, i (eventuellt utanför) styrelsen som får beteckningen särskilda firmatecknare. De får på så sätt en befogenhet att vara företrädare för firman.

Varför så viktigt med rätt firmatecknare?

En VD har tack vare sin position rätt till att skriva under avtal som rör firmans löpande verksamhet. Då är det en definitionsfråga vad som vanligtvis ingår i den ordinarie verksamheten, och att definiera i det läget är viktigt eftersom avtalet annars kan bedömas som ogiltigt.

Det beror helt enkelt på vad det är för verksamhet som bolaget har. Till exempel definieras inte att ta banklån eller teckna ett hyresavtal, som inte funnits tidigare, som en del av firmans löpande verksamhet – om de inte håller på med just detta. Om VD skriver under ett sådant avtal, är det inte giltigt.

Om någon, som inte är behörig firmatecknare, skriver under ett avtal så blir det ogiltigt. Det går inte att driva en juridisk process, om ett avtal som är underskrivet av en person som inte är behörig att skriva avtal. Därför är det viktigt att rätt person skriver under tecknade avtal.