FöljesedelEn följesedel är ett typ av dokument som följer med när en vara levereras. Dokumentet kan också kallas packnota eller leveranssedel. När man får ett paket får man alltid en fysisk följesedel med vara, även om det bara rör sig om en enstaka artikel. Följesedeln kan ofta räknas som kvitto och inte sällan behövs den för att garantin ska gälla på den vara sedeln följer med. Om det inte finns någon packnota eller liknande med i paketet bör man därför omgående kontakta det företag där man beställt sin vara. Kommer inte garanti eller liknande vara nödvändigt, och man vet att man fått det man ska har dock leveranssedeln inte lika stor betydelse. Men vad ska egentligen stå på packnotan? Vilka uppgifter behöver komma fram där för att man ska ha nytta av den?

Vilken information ska framgå?

När det kommer till en följesedel bör den innehålla flera uppgifter. För det första bör företagets, samt beställarens namn och uppgifter framgå. Dessutom ska uppgifter om varorna också finnas med. Hos många företag prickas packade varor av med en bock eller liknande på följesedeln när de lagts i kartongen. På packnotan brukar man också ange hur många av en viss sorts vara som är beställd, samt hur många som har packats. Om en vara inte finns i lager bör också detta anges.

Ibland förekommer det också att man anger priser, totalsumma och betalningsuppgifter på fakturan. Om följesedel ska användas som garantibevis om en vara går sönder bör också detta framgå tydligt. En följesedel kan dock vara utformad hur som helst. Ett mindre företag skriver troligen bara vad som är beställt och vad som packats, medan ett större företag kan ha en mer komplicerad följesedel med mer information. Det kan dock vara bra att spara den för säkerhets skull, om något skulle hända.

Viktigt att kolla igenom följesedeln

När man får hem ett paket med en eller flera varor är det viktigt att jämföra följesedeln mot det man fått hem samt beställt. Om informationen skiljer sig åt bör man genast kontakta företaget. Man kan till exempel ha beställt en vara men den kan ha blivit felpackad eller liknande. Om man kollar igenom sedeln kan man också se om något saknas i paketet, eller om det är något som är restnoterat. Det kan vara bra att veta innan betalning sker.

Om något inte stämmer med följesedeln bör man genast kontakta företaget man beställt från och förklara läget. Man kan annars bli tvungen att betala för något man inte beställt eller för något som man inte fått. Man kan inte höra av sig till företaget flera veckor efter leverans och då påstå att något är fel i paketet. Det är alltså viktigt att läsa igenom följesedeln noga när man packar upp sitt paket och se så att allt stämmer överens med beställningen.