Vad menas med en Fond?

Det finns invecklade sätt att förklara en fond på, men det finns även de enklare. Enkelt förklarat kan man säga att en fond består av flera olika värdepapper, t.ex. aktier. Det är inte företaget själv eller en privatperson som väljer vilka värdepapper som ska ingå i fonden, detta gör en fondförvaltare.
När du köper en fond då äger du den helt, även om den består av flera olika aktier och andra typer av värdepapper. Fonder är oftast ett tryggare alternativ till aktier, eftersom riskerna är spridda på flera värdepapper. Naturligtvis finns det dock fortfarande en risk att man inte får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fonder för företag

Både privatpersoner och företag kan investera i fonder. För att göra det behöver man först se till att öppna en aktiedepå eller en fonddepå. Reglerna ser olika ut för företagare och privatpersoner. En privatperson kan investera i fonder kostnadsfritt, medan ett företag alltid behöver betala en avgift årligen för en LEI-kod.
Tittar vi t.ex. på ett aktiebolag så anses detta vara en juridisk person. Aktiebolaget kan således investera i både finansiella instrument, fonder och aktier. Har man däremot en enskild firma så kommer alla tillgångar som företaget har att räknas som privata. Ett aktiebolag har en lägre bolagsskatt, vilket är till mångas fördel.
  • Aktiebolag har en fördel när det kommer till investering i fonder tack vare den lägre bolagsskatten.
  • Företag kan investera bland annat i blandfonder, fond-i-fonder, aktiefonder, indexfonder och mycket mer.
  • Fonder med en högre andel aktier har högre risk, medan räntebaserade värdepapper har betydligt lägre. Avkastningen hos fonder med hög andel aktier är högre.

Kan företag använda investeringssparkonto?

Ett registrerat företag kan inte använda sig av de vanliga investeringssparkonton vilket en privatperson kan göra. Däremot kan man alltid välja en så kallad kapitalförsäkring till sina investeringar. Fördelen med detta är att kapitalet kommer automatiskt att beskattas varje år och de vinster som tillkommer är fria från skatter.

Har fonder en stor risk?

Fonder har generellt sett betydligt lägre risk än en ren aktie, men naturligtvis är de inte helt fria från risker. Det är främst fonder som investerar i prisföränderliga värdepapper som har den högsta risken. Använder man sig av stabila värdepapper är risken lägre, men avkastningen likaså.

Behöver man betala skatter?

I många fall medför innehav av aktier och fonder en avgift i form av skatt, men inte om du använder dig av små företag som ännu inte är noterade på börsen. Onoterade aktier är, både när det kommer till utdelning och vinster, helt skattefria för ditt företag.

Finns det olika typer av fonder?

När man investerar i fonder finns det flera olika typer att välja mellan. Kategorierna som finns visar bland annat vad som finns i fonden och vad man faktiskt lägger sitt kapital på. Som företag kan du investera i aktiefonder, blandfonder, hedgefonder, fond-i-fond, indexfonder och räntefonder.

Vad är en blandfond?

En blandfond är, precis som namnet beskriver, en fond där man investerar i flera olika kategorier på en och samma gång. Fonden inkluderar både aktier och värdepapper. Ju fler aktier som fonden innehar, desto högre risk kommer fonden också att ha. Ju fler räntebärande värdepapper, desto lägre risk.