Vad innebär Fondskatt?

Sedan 2012 gäller att de som äger fonder på en vanlig aktie- eller fonddepå betalar en fondskatt på 0,12 %. Den siffran fås genom att 0,4 % av det totala fondsparandet den 1:a januari varje år ses som en kapitalintäkt som därefter beskattas med kapitalskatt på 30 %, vilket förenklat blir 0,12 % av fondinnehavet.
Fondskatten gäller enbart på fonder som ägs direkt på en aktie- eller fonddepå. Den som äger fonder inom ramen för ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring beskattas inte. Som fondsparare behöver man själv inte ha koll på fondskatten, utan den förtrycks på deklarationen. Endast fondsparande på 50 000 kr eller mer behöver betala fondskatt.

Exempel på fondskatt

Låt oss säga att en företagare har 500 000 kr på sin fonddepå. 0,4 % av fondinnehavet blir 500 000 * 0,4 % = 2000 kr. På dessa 2000 kr betalas sedan kapitalskatt på 30 %, vilket blir 600 kr. Alltså blir fondskatten 600 kr för hela året, eller 0,12 % av det ursprungliga värdet.
Fondskatten är relativt liten och gör ingen större skillnad för de flesta fondsparare. Med 100 000 kr i fondinnehav blir fondskatten 120 kr/år, medan 1 miljon kr ger en fondskatt på 1200 kr/år. Det är ändå rekommenderat att alltid gå igenom kontrolluppgifterna i deklarationen för att säkerställa att alla uppgifter stämmer.
  • Fondskatt är en skatt på fonder som ägs direkt i en aktie- eller fonddepå.
  • Den beräknas som att 0,4 % av innehavet 1:a januari varje år ska skattas med en skattesats på 30%, vilket innebär att innehavaren årligen betalar 0,12 % av sitt totala innehav i fondskatt.
  • Är innehavet lägre än 50 000 kr betalas ingen fondskatt.

När infördes fondskatten?

Den infördes från och med årsskiftet 2011 till 2012. Tidigare förekom också en form av fondskatt, men den betalades indirekt av fondbolagen. Skillnaden med den nya fondskatten är att den betalas direkt av den som äger fondandelarna. Införandet av fondskatten möttes inte av särskilt mycket debatt eller exponering i media.

Varför betalas ingen fondskatt för innehav under 50 000 kr?

Eftersom det finns en nedre gräns där allt under den nedre gränsen slopas. För närvarande gäller att om 0,4 % av ditt fondinnehav understiger 200 kr, blir det ingen fondskatt. 50 000 kr * 0,4 % = 200 kr. Allt under ger ingen fondskatt.

Vad är motivet bakom fondskatten?

Regeringen motiverade initiativet med att reglerna inom EU gjorde det väldigt lätt för svenska fonder att flytta utomlands där de beskattades lägre. På grund av att fondskatten beskattar fondinnehav och inte fondbolagen, så beskattas även svenskar med direkt ägande i utländska fonder, förutsatt att innehavet är stort nog.

Hur hårt slår fondskatten mot fondsparande?

Fondskatten är 0,12% av fondinnehavet varje år eller med andra ord lite över en promille. Många fondbolag tar ut fondavgifter på 1-2% av fondinnehavet varje år, vilket alltså gör betydligt större skillnad. I det stora hela är fondskatten relativt försumbar för de flesta sparare.

Går det att slippa fondskatten?

Ja, lösningen är att placera sitt fondsparande i en kapitalförsäkring eller i ett så kallat investerarsparkonto. Denna typ av lösning har dessutom ingen vinstskatt, men man betalar en liten procentandel av innehavet i skatt varje år. Mer aktiva placerare som kan få en bra utveckling på sin fondportfölj har mycket att vinna.