Förbrukningsmaterial är föremål som köpts in av ett företag för att användas i verksamheten, och som därför bokförs som en kostnad. För att räknas till denna kategori ska den inköpta produkten ha ett obetydligt pris och en beräknad ekonomisk livslängd på upp till ett år.

Förbrukningsmaterial

  • Förbrukningsmaterial har en livslängd på 0-1 år
  • Inköpta förbrukningsmaterial bokförs på ett särskilt kostnadskonto
  • Till förbrukningsmaterial räknas alla engångsprodukter som köps för att användas i företagets verksamhet
  • Kostnaden för förbrukningsmaterial ska vara obetydlig för att de ska kunna räknas till denna kategori
  • Kostnaden för förbrukningsmaterial får dras av direkt
  • Vissa produkter som används vid tillverkning räknas som förbrukningsmaterial
  • Inventarier som används i företagets verksamhet i mer än ett år räknas inte som förbrukningsmaterial

Vad är förbrukningsmaterial?

Förbrukningsmaterial är ett begrepp som används inom bokföring. Det finns ett särskilt kostnadskonto (5460) för denna kategori av varor, som utgörs av föremål som har köpts in av företaget för att förbrukas i verksamheten. De utgör därför en kostnad för företaget. Förbrukningsmaterial har en ekonomisk livslängd på upp till ett år.

Exempel på varor som räknas till denna kategori är till exempel engångsföremål som pappersservetter, plast- eller pappersmuggar, emballage, sopsäckar och glödlampor som har kortare livslängd. Även vissa produkter som används i tillverkning kan räknas som förbrukningsmaterial, till exempel saker av obetydligt värde som lim eller knappnålar.

Att tänka på vid inköp av förbrukningsmaterial

Kostnaden för varor som tillhör denna kategori ska vara obetydlig, för att de ska räknas som förbrukningsmaterial. Sådana inköp kan direkt dras av i bokföringen som en kostnad för företaget. Generellt behöver man inte skriva av om den inköpta produktens värde är mindre än ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet varierar år för år.

Föremål som har en livslängd på mer än ett år och upp till tre år kallas i stället för förbrukningsinventarier. Detta är generellt produkter som används många gånger i företagets verksamhet. Hit kan till exempel tangentbord, skärm till dator, gardiner, mattor eller en möbler räknas.