Vad menas med Fordonsskatt?

Fordonsskatt är en form av skatt som ska betalas årligen på ett fordon man äger. Skatten bestäms utifrån fordonets utsläpp av koldioxid. Ju högre halt av koldioxid desto större blir den summa som ska betalas i skatt. Från den 1 jul 2018 infördes skärpta krav på utsläpp, enligt den nya bonus malus-regeln.
Det är Transportstyrelsen som hanterar den svenska fordonsskatten, vilket innebär att det är därifrån som fakturan kommer. Intäkten från fordonsskatten går bland annat till underhåll av våra vägar, så att dessa är brukbara och säkra. De skärpta kraven syftar till att få människor att skaffa renare bilar genom att de får betala mindre i skatt.

När är fordonsskatten relevant för företagare?

En företagare ska precis som en privatperson betala fordonsskatt för det eller de fordon som denne har i sin ägo. Här är alltså företaget inget undantag från regeln, utan detta gäller alla fordonsägare. Ett företag kan äga ett antal bilar, vilket innebär att skatten kan vara en betydande kostnadspost.
För det stora företaget med en rejäl vagnpark innebär detta också förstås ganska mycket jobb i form av administration av de egna fordonen. Det är viktigt att hålla reda på när skatten ska betalas för varje given bil, samt inte minst det belopp som ska finnas på Transportstyrelsens konto för fordonskatt.

Sammanfattningsvis om fordonsskatten enligt ovan:

  • Fordonsskatten ska betalas av alla; här görs ingen skillnad mellan företag och privatpersoner.
  • Skatten betalas varje år in till Transportstyrelsen, som är en statlig myndighet.
  • För stora företag som är ägare av många fordon kan fordonsskatten innebära en ganska stor kostnad totalt – samt en hel del arbete med administration.

Vad innebär nya systemet bonus malus?

Det nya bonus malus-systemet är en åtgärd för att få ned skadliga utsläpp av koldioxid som kontinuerligt släpps ut i atmosfären av bränsledrivna fordon. Gränsen för vad som räknas som bonus eller malus är 95 gram/km. Observera att den nya skatten endast gäller bilar som är uttagna efter 1 juli 2018.

Hur beräknas fordonsskatten?

Enligt de nya reglerna som trädde i kraft den 1 juli 2018 ska alla bensindrivna bilar betala 82 kr/gram för det som överstiger gränsen på 95 gram/km. Släpper dock bilen ut mer än 140 gram/km blir det ännu dyrare. Skatten blir då 107 kr/gram. Dieselbilar har dessutom ett så kallat miljötillägg på 13,52 kr/gram.

Hur mycket ska jag betala i fordonsskatt?

För att räkna ut den fordonsskatt som gäller för din bil (som är uttagen efter 1 juli 2018) behöver du först ta reda på hur mycket koldioxid den släpper ut. Detta hittar du i instruktionsboken, på registreringsbeviset eller genom en enkel sökning på nätet.

Bonus malus: ett exempel

Det nya bonus malus-systemet beräknas enligt nedan för ny bensinbil som släpper ut 150 gram koldioxid per km.

  • 150 gram – 140 gram = 10 gram x 107 kr = 1070 kr
  • 140 gram – 95 gram = 45 gram x 82 kr = 3 690 kr
  • Totalt: 4 760 kr + grundavgift på 360 kr = 5 120 kr

Måste jag betala hela summan på en gång?

Fordonsskatten betalas årligen till Transportstyrelsen. Många får betala in hela summan på en gång, men skulle man ha en fordonsskatt på över 3 600 kr delar man upp betalningen på tre gånger – en delbetalning var fjärde månad. Slutsiffran i registreringsnumret avgör första betalningsmånad.