Fordringsägaren är personen eller företaget som står bakom ett lån. Det är idag inte helt enkelt att stå som fordringsägare för ett skuldebrev. De lagar och regler som ska följas är många. Det är heller inte enkelt att tyda alla de paragrafer och riktlinjer som ska följas för att du ska ha rätten på din sida. Trots att du har utfört riktiga kontroller så kan livet idag för många ta en snabb vändning. Det är vanligt att överbelåna dig utan att man ser vad som hända skall. Som fordringsägare väljer du själv vem du ska låna ut pengar till men det är egentligen omöjligt att veta i förväg vad som kommer att ske i andras liv. Det kan snabbt gå från att vara toppen till att vara helt katastrof då det kommer till ekonomi. Det kan till viss del bero på att samhället allt mer är uppbyggt på just lån.

Gränsen mellan lån och skuld

När du lånar ut pengar till en person eller ett företag blir du fordringsägare till detta lån. Det innebär att det är du som äger pengarna som en person eller ett företag är skyldig att betala tillbaka till dig enligt de villkor som har blivit överenskomna. När du lånar ut pengar till någon är det viktigt att skriva ett juridiskt korrekt och tydligt villkor som båda parter signerar på. Det är senda detta som ligger till grund för chansen att få pengarna tillbaka om du har oturen och pengarna övergår från att vara ett lån till att bli en skuld.

Gränsen för när ett lån går från att vara ett lån till att vara en skuld är lite vagt. Men ett lån är en summa pengar som du betalar tillbaka på frivilligt på en viss tidpunkt. En skuld är en summa pengar du är skyldig någon annan. Så då du slutar att betala in på lånet och krav sänds ut från fordringsägaren har du en skuld. Det är viktigt att så fort som möjligt betala tillbaka en skuld då räntor och andra avgifter snabbt tickar uppåt.

Så agerar du som fordringsägare

FordringsägareDå du som fordringsägare ger ett lån till ett företag eller en person är det viktigt att ta ansvar. Det gör du genom att ställa krav. Kontrollera gäldenärens ekonomi, betalningsförmåga och livssituation eller status på marknaden. Slutligen är det viktigt att göra en ordentlig uträkning och ta en kreditupplysning. Det kan ibland falla sig så att kunden trots att detta följs noggrant inte klarar av att betala tillbaka på sitt lån. Då är det viktigt att du vet hur du ska agera och vilka lagar och regler det finns att följa.

Du bör som fordringsägare agera ganska snabbt om du märker att det blir problem med betalning. De lagar du har att stötta dig på är bland annat inkassolagen. För att i senare skede kunna få skulden tillbakabetald måste detta följas till pricka. Det är viktigt att krav är utställda med riktig information, att det tydligt framgår datum samt uppgifter för betalning. Efter att dessa steg har gjorts korrekt kan du senare kräva in pengarna på rättslig väg om gäldenären inte betalar tillbaka frivilligt.