Förenklat bokslut

Om ett företag omsätter mindre än 3 miljoner kronor per år, så har det rätt att upprätta ett förenklat bokslut. Detta gäller främst enskilda näringsidkare, handelsbolag, ideella föreningar samt trossamfund. Dock är man inte tvungen att använda sig av förenklat bokslut, även om man har en verksamhet som understiger 3 miljoner kronors-spärren.
Med ett förenklat bokslut menas att man istället för att redovisa resultaträkningen, balansräkningen samt olika tilläggsupplysningar (som man gör i ett vanligt årsbokslut), nöjer sig med resultaträkning och balansräkning. Båda redovisningsmetoderna ska dock vara av god redovisningssed och vara tydliga. Ett förenklat bokslut kan vara upprättad i antingen fysisk form eller elektronisk form.

Så fungerar ett förenklat årsbokslut

Blanketten för förenklat årsbokslut finns att ladda ned på Skatteverkets hemsida. Den heter SKV 2150 och är uppdelad i två delar, varav den ena är till för balansräkningen och den andra för resultaträkningen. Det som är positivt med ett förenklat årsbokslut är att du slipper en massa tilläggsinformation.
Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat bokslut, deklarerar i NE-bilagan. Om man som företagare har gjort det förenklade bokslutet via Skatteverkets hemsida, så kan man direkt importera all information och siffror till relevant bilaga. Det är viktigt att du sparar bilagan i 7 år framöver, då detta utgör underlag till både bokföring och framtida granskningar.
  • Enskilda firmor, handelsbolag, ideella föreningar och andra företag med en årsomsättning som understiger 3 miljoner kronor, har tillåtelse att upprätta ett förenklat årsbokslut enligt K1.
  • Det innehåller endast resultatrapport och balansrapport.
  • Företag med en mindre omsättning än 3 miljoner är inte tvungna att använda förenklat bokslut. Däremot krävs vanligt årsbokslut vid högre omsättning än 3 miljoner.

Får även aktiebolag upprätta förenklat årsbokslut?

Ja, om den årliga omsättningen är högst 3 miljoner kronor så kan även aktiebolag använda sig av förenklat årsbokslut, vilket kan vara vanligt om företaget är nystartat. Dock ska aktiebolag skicka in andra rapporter, såsom förvaltningsberättelse. Ett mindre aktiebolag gör sitt förenklade årsbokslut enligt K2-principerna.

Vad innebär god redovisningssed?

Hur man bokför och redovisar, är bestämt av organ som Bokföringsnämnden, SRF och FAR som satt upp särskilda regler angående olika metoder och tillvägagångssätt. Detta innebär att t.ex årsbokslutet, i vanlig eller förenklad form, måste följa vedertagen praxis och vara överskådlig i fysisk eller elektronisk form. Brist på god redovisningssed straffas med böter.

Innebär förenklat bokslut att man tillämpar kontantmetoden?

För det mesta så använder mindre företag sig av kontantmetoden för att bokföra sina inkomster och utgifter. Dock är det inget tvång att använda sig av den metoden, trots att årsomsättningen är mindre än 3 miljoner. Men för att svara generellt; ofta går kontantmetoden och förenklat bokslut hand i hand.

Måste jag ha en revisor om jag tillämpar förenklat årsbokslut?

Nej. Driver du aktiebolag med fler än 3 anställda, har en balansräkning på 1,5 miljoner och en omsättning på över 3 miljoner, krävs en revisor. Enskilda firmor som har över 50 anställda, balansräkning på över 40 miljoner och en årsomsättning på 80 miljoner, fordrar också en revisor.

I klartext- hur gör jag ett förenklat årsbokslut?

Du tar helt enkelt siffrorna från balansräkningen och resultaträkningen från ditt vanliga bokföringsprogram eller bokföringsbok och för över dessa till Skatteverkets blankett som finns på deras hemsida. Dessa siffror ligger sedan till grund för att deklarera på NE-bilagan om du driver enskild firma.