Företagsform är det som styr hur ett företag ska styras. Företagsformen styr vem som är skyldig att betala företagets skulder, hur och vad som ska skattas, hur många personer som måste ingå i bildandet av ett nytt företag och så vidare. I Sverige är de vanligaste företagsformerna enskild näringsverksamhet, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, ekonomisk förening, ideell förening, och samfällighetsförening. Oavsett företagsform ska dessa företag ansöka om F-skatt. Totalt finns det sju olika företagsformer och två av dessa är europeiska företagsformer. Den absolut vanligaste formen enskild näringsverksamhet eller enskild firma som det också kallas. Det är också den enda företagsformen som är gratis att skaffa för vem som helst. När företag startas i Sverige är det oftast en enskild firma eller ett aktiebolag. Det är också vanligt att en enskild firma övergår till att bli ett aktiebolag.

De två vanligaste företagsformerna

Att enskild firma är den vanligaste företagsformen i Sverige har att göra med att det är väldigt enkelt att starta en enskild firma. Det krävs inget startkapital och det räcker med en person. Det är dock en otydlig gräns mellan företagets ekonomi och privatpersonens ekonomi. Det betyder att privatpersonen blir personligt ansvarig att betala företagets skulder om det så krävs. I det stora hela är en enskild firma ett tillstånd för en privatperson att bedriva näringsverksamhet som till exempel en frilansjournalist.
FöretagsformAktiebolag är den näst vanligaste företagsformen i Sverige. Till skillnad från en enskild firma måste ägarna gå in med en kapitalinsats på minst 50 000 kronor. Utöver detta har ägarna inget personligt ansvar för att företagets skulder betalas mer än med denna insats. Det förekommer dock flera småföretag i Sverige som drivs som aktiebolag som då måste ha ett utvidgat företrädaransvar. Det betyder bland annat att ägaren/ägarna måste teckna borgen eller sätta privat egendomer såsom hus som säkerhet för företagets kredit.

Allmän fakta om företagande

Alla företag måste ansöka om F-skatt hos Skatteverket, och alla företag förutom enskild firma måste registrera sig hos Bolagsverket där till exempel företagets namn skyddas. Enbart aktiebolag och ekonomisk förening är de företagsformer vars namn skyddas i hela Sverige. Det är Bolagsverket som godkänner företagsnamn och även om ett namn inte hittas i deras näringslivsregister betyder det inte att det kan automatiskt godkännas. Företagsnamn får till exempel inte vara förväxlingsbart med något annat registrerat namn. Bäst är därför att uppge flera tilltänkta namn vid registreringen hos Bolagsverket.

Många tror än idag att det är ett krav att ha en revisor i de olika företagsformerna. Det här är en regel som Skatteverket tog bort för några år sedan. Till exempel så behövs enbart en auktoriserad revisor för ekonomiska föreningar men enbart när en ekonomisk förening anses vara ”riktigt stor”. Det kan ändå finnas ett behov och en nytta av att ha en revisor med i arbetet fortlöpande för ett företag men normalt sett finns det inga krav numera på att en revisor ska utses.