En förfallodag står för det datum som en betalning senast ska vara borgenären tillhanda och det kan avse en faktura, ett lån eller en ränta. En förfallodag är alltså det absolut sista datum som betalningen får komma in för att inte räknas som försenad och riskera extra avgifter.

Förfallodag

  • En förfallodag avser det senaste datum som en faktura, lån eller ränta måste vara inbetald.
  • En betalning som inte är betald då förfallodagen passerat riskerar ytterligare avgifter.
  • Om förfallodag infaller på en röd dag blir det efterkommande vardag som blir ny förfallodag.
  • I vissa fall måste betalningen komma in vardagen innan om förfallodagen är en röd dag.
  • En förfallodag kan vara sista inbetalningsdatum på en elräkning.
  • En förfallodag kan vara den sista dagen då amortering och ränta på lån ska betalas.
  • En förfallodag kan vara vid ett enda tillfälle eller vara återkommande per månad t.ex.

Om man inte betalar innan förfallodagen

Om man inte betalar den avgift som ska vara inbetald senast på förfallodagen så riskerar man att få betala en förseningsavgift. Om det är så att man ändå inte betalar in sin betalning så kan man riskera att få inkassokrav och till slut skuld hos Kronofogden.

Om man fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden så behöver man skicka in ett signerat kvitto på att man mottagit skulden, eller en överklagan om man anser att skulden är felaktig. Om ingen överklagan har gjorts så fattar Kronofogden ett så kallat utslag – ett bevis på att fordringsägaren har rätt att kräva betalning för skulden.

Betalningsanmärkning hos Kronofogden

I de fall där man inte har betalat in sin skuld till förfallodagen, och inte heller inkasso-kraven och således fått en skuld hos Kronofogden så får man en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning kan bli ett hinder för att få ta lån, kreditköp, få hyreskontrakt eller teckna ett abonnemang.

Om man har fått en betalningsanmärkning så är denna synlig i upp till 3 år och är offentligt, även om man har betalat sin skuld. Det är därför viktigt att man betalar in sina lån och fakturor innan förfallodag har passerat så att man inte riskerar framtida problem.