Svensk förföljelserätt ingår i lagen om företagshypotek och återfinns i 2008:990 i svensk författningssamling under paragraf 3. Rätten uppstår i samband med att en verksamhet överlåts i vilken även en egendom (exempelvis lokal eller fastighet) ingår, vilken omfattas av ett så kallat företagshypotek. Det är då förvärvaren (den som tar över verksamheten) som tar över företagshypoteket.

Företagshypotek kallades tidigare för företagsinteckning och är något långivare tar ut när ett företag vill ta ett lån. Det är en överenskommelse mellan långivare och låntagare som bekräftas innan ett eventuellt lån äger rum. Låntagarens tillgångar styr i regel företagshypoteket. Skulle företaget få betalningsproblem kan således banken utnyttja hypoteket för att säkerställa sin fordran.

FörföljelserättFörföljelserätten inom företag

Den här rätten kan bli aktuell för företag i samband med affärsöverlåtelser där en egendom ingår som en del av överlåtelsen. I det sammanhanget innebär nämligen lagen om förföljelserätt att ett företagshypotek följer med överlåtelsen. Hypoteket gäller således i hypoteksegendomen hos det förvärvande företaget under en viss tid.

Anledningen till att långivare begär företagshypotek från företag som önskar ta ett lån är risken. Banken eller kreditinstitutet behöver någon form av säkerhet för att låna ut pengarna och hypoteket i en egendom blir lösningen. Företaget kommer överens gällande hypoteket med lånegivaren innan lånet blir effektuerat. Ett belopp skrivs in i företagsinteckningsregistret hos Bolagsverket.

Frågor och svar om förföljelserätt

 • Vad är ett företagshypotek?
  När ett företag vill ta lån hos en långivare (exempelvis en bank) kan ibland ett företagshypotek begäras. Det är i grunden en överenskommelse mellan de bägge parterna med syftet att träda i kraft om företaget skulle få betalningsproblem. Hypoteket blir överenskommet innan ett eventuellt lån blir effektuerat och beloppet skrivs in i företagsinteckningsregistret.
 • Vad omfattas inte ett företagshypotek av?
  Lagen säger att ett företagshypotek inte gäller för en verksamhets kassa eller bankmedel, aktier eller andra finansiella medel. Hypoteket omfattas heller inte av den typ av egendom som på grund av inteckning kan vara föremål för så kallad panträtt. Avslutningsvis är ett företagshypotek inte giltigt för egendom som ingår i konkurs.
 • Vem ges rätten?
  Om företaget som förvärvar en intecknad verksamhet där en egendom ingår i överlåtelsen blir automatiskt företagshypoteket giltigt för förvärvaren. Borgenären förlorar då sin rätt så länge denne inte väcker talan inom sex månader mot förvärvaren om att få betalning ur den intecknade egendomen samt anmäler talan till inskrivningsmyndigheten.
 • Vad innebär företagsinteckning i sammanhanget?
  Företagsinteckning är det forna begreppet för företagshypotek, men har samma innebörd. Det är en form av säkerhet som ett företag lämnar till en lånegivare inför att ett lån ska tas. Normalt sett rör det sig om någon form av egendom så som fastighet eller varulager. Dock inte kassa eller bankmedel.
 • Vilken roll har inskrivningsmyndigheten?
  Det är den myndighet som ansvarar för alla ärenden gällande lagfart, inteckning eller annan typ av inskrivning. I samband med företagshypotek och verksamhetsöverlåtelser är det denna myndighet som tar hand om olika talan från borgenär och näringsidkare. Myndigheten finns idag på sju olika svenska orter; Eksjö, Hässleholm, Mora, Norrtälje, Skellefteå, Uddevalla och Härnösand.

Förföljelserätt - Sammanfattning

 • Förföljelserätt ingår i den svenska lagen om företagshypotek.
 • Rätten innebär att förvärvande företag av verksamhet med intecknad egendom under viss tid tar över hypoteket.
 • Ett företagshypotek uppstår i situationer när företag ansöker om ett lån och långivare behöver en form av säkerhet.
 • Hypoteket kan användas i de fall en lånetagare skulle få betalningsproblem.