FörlikningEn förlikning är ett känt begrepp inom juridiken. Speciellt när det kommer till förenklade mål som oftast hanteras i tingsrätten i det län där en tvist pågår. En tvist betyder att två eller flera parter inte är överens om hur en sak eller ett ärende ska lösas. Detta då man oftast har delade åsikter kring någonting. Då är lösningen att ta detta vidare på rättsligt sätt tills en av parterna får en dom som vinner laga kraft. Istället för en vanlig dom kan man också välja att förlikas. Den lösningen är på sätt och vis väldigt lik att få en dom skriven men det är en lite snällare variant. Det är valfritt för båda parter om man vill att en förlikning ska stadsfästas. En stadsfästning innebär att det blir samma verkan som av en vanlig dom. Utan stadsfästning vinner den inte laga kraft.

Vad innebär det att förlikas?

Om ett krav är skickat via kronofogden eller direkt av en fordringsägare till tingsrätten kommer det istället bli en rättssak. I rättssaker finns det alltid möjlighet till förlikning. Vid en förlikning kan det gå till på lite olika sätt men de alla har samma målsättning. Det är alltid en handläggare hos rätten som har hand om processen. Man skulle även kunna kalla handläggaren för en sorts förmedlare i rättssak. Då det är människor och företag i olika former som ska hanteras gäller det för handläggaren att ha god översikt i saken.

Det som sker när två parter vill eller provar att förlikas kan med ett annat ord beskrivas som förhandling. En förlikning går ut på att den ena parten kommer med ett förslag. Till exempel säger gäldenären att denne kan tänka sig att betala en summa på 5000 kronor utav de 10000 som borgenären vill ha betalt. En borgenär kan också kallas för fordringsägare. Denne äger ett krav där en person är skyldig att betala tillbaka pengar. Förhandlingen kring detta blir tillslut förlikning om parterna önskar det.

Hur blir förhandling en förlikning

Förhandlingen brukar då som ovan nämnt börja med att gäldenären säger till borgenären att denne vill betala 5000 kronor av de 10000 krävda. I sin tur svarar borgenären att denne inte går med på detta. Borgenären vill att gäldenären ska betala 9000 kronor åtminstone. Det kan fortgå såhär ett bra tag. Handläggaren träder in där det behövs för att tillrättalägga och se till att lagar och regler följs. Det här är en process som går att göra både på en rättegång och via brev, telefon och mail.

Om du förlikas via brev, mail eller telefon kan saksgången bli ganska långdragen. För varje växling av skrift har den andre parten ett visst antal dagar på sig att komma in med svar. Vid en fysisk rättegång går det däremot oftast snabbare. Där är det bara tiden fram till rättegången äger rum som blir väntan. Nr man förlikas handlar det ofta om förenklade ärenden. De med lite mindre belopp. Där är det mer kostnadseffektivt för alla parter, inklusive domstolen, att lösa det på enklaste och smidigaste sättet då tid är pengar.