Begreppet förpliktelse betyder ungefär samma sak som skyldighet eller åliggande. Man kan till exempel anses vara skyldig att göra något som är rätt i moralisk mening. Precis som många andra termer vi skriver om här är det dock begreppets juridiska mening som vi i första hand är ute efter.

Förpliktelse

  • En förpliktelse är något man är skyldig att utföra
  • En förpliktelse måste vara tydligt formulerad så att tvistemål förebyggs
  • En förpliktelse är i regel något man frivilligt ålagt sig
  • En förpliktelse kan innebära en skyldighet att låta bli något
  • Vissa förpliktelser är lagstadgade, alla måste följa dem
  • Förpliktelsers villkor framgår ofta av ett kontrakt
  • Plikten framför allt är ett klassiskt svenskt ordspråk

Förpliktelser inom juridiken

Vilka plikter vi har som människor kan man ha olika uppfattning om och det är en diskussion om ideologi. Men det finns också förpliktelser vi inte kan svära oss fria från utan att straffas. En förpliktelse är ofta en del av ett domstolsutslag efter en rättegång.

Ett straff kan sägas vara en typ av dörpliktelse, en dom kan innebära att man förpliktigas att till exempel göra samhällstjänst, sitta i fängelse eller att inte besöka någon man utsatt för brott. Ofta kan det leda till åtal om man bryter mot sina avtalsenliga plikter.

Exempel på förpliktelser

När man axlar en yrkesroll och tar betat för sina tjänster accepterar man i regel förpliktelser. Man utför helt enkelt sitt arbete utifrån en arbetsbeskrivning. Som förälder har man i Sverige försörjningsplikt till ens barn blivit myndiga och som arbetsgivare är man förpliktigad att betala lön enligt avtal.

Lagar kan sägas vara en uppsättning förpliktelser som vi har att rätta oss efter. Ett led i att formulera en förpliktelse är att slå fast vad som kan eller ska ske om någon inte lever upp till dem. Dessa villkor ska ha godtagits genom kontraktstecknande – då har man upprättat ett avtal med juridiskt bindande förpliktelser.