Vad menas med Förskottsbetalning?

En förskottsbetalning är när en kund tidigarelägger betalning för varor som levereras i efterhand eller för tjänster som kommer att utföras senare. Betalningen har alltså skett innan vederbörande har tagit del av varorna/tjänsterna. På så vis har säljaren en skuld av icke levererade varor till kunden som måste redovisas som en sådan i balansräkningen.
När så varorna eller tjänsterna har levererats eller utförts så kommer denna skuld att byta plats från ett skuldkonto – till ett intäktskonto som finns i resultaträkningen istället. Förskottsbetalning sker av olika anledningar, men främst för att en kund kan ha låg kreditvärdighet eller när ett företag beställer ett långtgående och stort projekt.

Betalningsunderlag och bokföring av förskottsbetalning

Det finns flera metoder att utfärda betalningsunderlag när en kund ska förskottsbetala. Vanligtvis används en så kallad preliminärfaktura, a conto-faktura eller vanliga kundfakturor. Man kan även skicka ut betalningsuppmaningar för att sedan styrka dem med ett kontantkvitto när kunden väl har betalat. Alla underlag för förskottsbetalning ska beläggas med moms.
Den som använder sig av fakturametoden ska redovisa utgående moms, antingen när fakturan utfärdas eller när inbetalning sker, beroende på vilket som inträffar först. Ofta bokförs förskottsbetalning i kontgrupp 24. Man ska veta att förskottsbetalningar inte anses som skattepliktiga intäkter i deklarationen. Förskottsbetalningen omvandlas till en intäkt först när varorna levererats eller när tjänsterna har utförts.
  • Förskottsbetalningar förekommer ofta när en kund har låg kreditvärdighet eller vid långsiktiga projekt där det annars skulle kunna ta månader eller år innan betalning sker
  • Betalningen sker således innan varor levererats eller tjänster utförts och kan ses som en viss säkerhetsåtgärd
  • Vid förskottsbetalning utfärdas så kallade förskottsfakturor, a conto eller vanliga kundfakturor alternativt betalningsuppmaningar

När har man rätt att begära förskottsbetalning?

Säljaren beslutar om en förskottsbetalning är aktuell och detta meddelas kunden i samband med beställning/köp i avtalet. Det är dock smart om man som leverantör väger fördelar mot nackdelar eftersom de flesta kunder vill betala när arbetet är klart. Använder man alltid förskottsbetalning kan en del av kundkretsen gå förlorad.

Är man som kund tvungen att betala i förskott?

Nej, det finns ingen lag som medger något tvång på förskottsbetalning men då kan man dock bli tvungen att se sig om efter en annan leverantör. Det kan nämligen vara så att en leverantör som utför ett långt arbete, rimligen kommer att behöva få sina pengar tidigare.

Avtalet säger inget om förskottsbetalning. Vad gäller?

Om det i avtalet mellan köpare och säljare inte står något angående tid för betalning, så ska den vanliga metoden gälla, det vill säga betalning sker när varorna eller tjänsterna mottagits eller utförts. Dock har det säljande företaget rätt att använda stoppningsrätt om det misstänker att kunden uteblir med betalning.

Vad är alternativet till en förskottsbetalning?

Delbetalning! Detta är en utmärkt kompromiss för både köpare och säljare. Genom att göra upp en betalningsplan och värdera olika arbetsmoment, kan köparen betala mindre summor under en längre tid och säljaren får ändå sina pengar i tid för varje del i projektet. Delleveranser bör dock ha ett värde för köparen.

Vad är baksidorna med förskottsbetalning?

För en leverantör finns det få baksidor med en förskottsbetalning från kund, men för kunden kan det dock bli värre om leverantören visar sig vara oseriös. Har säljaren redan fått betalt, har han/hon mindre press på sig att leverera varor eller utföra tjänster, medans delbetalning eller efterskottsbetalning kommer att öka trycket.