I vissa situationer kan det krävas att du har en förvaltare vid din sida. Det är en person som exempelvis kan förvalta egendom, bevaka rättigheter eller sörja för en person. När en person förvaltar rättigheter innebär det att personen har hand om ekonomin i form av att betala räkningar samt se till att den behöriga personen har pengar att röra sig med. Vissa personer kanske inte är bra på att hantera sin ekonomi och då är det ett sätt att anlita antingen en nära familjemedlem som förvaltare eller en annan person som man litar på. Exempel på grupper som kan behöva en god man är ungdomar under 18 år som saknar målsman samt personer med utvecklingsstörning eller som har psykiska funktionshinder. Det kan även vara aktuellt för personer att ha en god man om man har en allvarlig sjukdom som exempelvis demens.

Uppgifter för en förvaltare

FörvaltareKort och gott så är en förvaltares huvuduppgifter att vara en ställföreträdare för personer som ej kan bevaka sina egna intressen och ägodelar. Personen som behöver en förvaltare kallas ”huvudman” och det finns olika situationer där det kan behövas en förvaltare. Exempelvis kan en förvaltare ta hand om de ekonomiska, rättsliga eller personliga förhållandena. Helt enkelt är en förvaltare en person som blir huvudmannens juridiska representant och ser till att livet för denna person fungerar. Jobbet som förvaltare passar därför personer som är administrativt lagda och gillar att hålla ordning och reda.

Faktum är att det är skillnad på att vara förvaltare och på att vara en god man. Till exempel är det mer aktuellt att ha en förvaltare för personer som anses vara ”ur stånd att vårda sig och sin egendom”. En förvaltare skall kopplas in när omgivningen anser att huvudmannens inte längre är mån om sina ekonomiska tillgångar. Då förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga och lämnar därmed över ansvaret till förvaltaren som i sin tur har i uppgift till att sköta alla ekonomiska handlingar och dokumentationer.

Hur du får en förvaltare

Är huvudmannen under 18 år är det Tingsrättens beslut första gången att antingen godkänna eller neka den valda förvaltaren. Skulle det vara så att den person som är huvudman är över 18 år kan en nära anhörig företräda som förvaltare utan Tingsrättens godkännande. Förvaltaren kan i detta läge göra enklare uppgifter som betalning av räkningar, ansöka om bidrag, handla saker samt teckna hemförsäkring bland annat. Det går även att ansöka om stödinsatser som exempelvis hemtjänst samt anmäla behov av vård- och omsorgsboende.

Något som förvaltaren däremot inte får göra är att sälja eller köpa en fastighet/bostadsrätt. Utöver det får förvaltaren heller inte ge gåvor, gå upp i domstol eller köpa aktier. Nära anhörig räknas du som är något av följande: make, sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn. Har en huvudman två barn som ansöker om att bli förvaltare är det båda barnen som gemensamt företräder huvudmannen. En annan sak som en huvudman kan avgöra är att ge en fullmakt till en nära anhörig för att utse en person som då skall företräda en i framtiden.