Ibland kan olika myndigheter kräva att få in ett förvaltarfrihetsbevis. Det är ett intyg som ska bevisa att en person inte har en förvaltare. Du kan behöva ett sådant när du vill ha ett trafiktillstånd, arbeta som advokat, öppna verksamhet som fastighetsmäklare eller ifall du har ett uppdrag som ansvarig utgivare för en periodisk skrift.

Förvaltarfrihetsbevis

  • Ibland måste du lämna in ett förvaltarfrihetsbevis till någon myndighet
  • Bland annat behöver du skaffa detta bevis om du ska bli fastighetsmäklare eller ansvarig utgivare
  • Förvaltarfrihetsbeviset är ett dokument som intygar att du inte har en förvaltare
  • För att få beviset måste du skaffa ett personbevis från Skattemyndigheten
  • Sedan gör du en ansökan om förvaltarfrihetsbevis till överförmyndare eller överförmyndarnämnd
  • När den kommun där du är folkbokförd han handlagt ärendet, blir personbeviset ett förvaltarfrihetsbevis
  • Din hemkommun kan svara på frågor om förvaltarfrihetsbevis

Hur skaffar jag ett förvaltarfrihetsbevis?

Beroende vilken kommun du bor i kan de har olika instanser som personer får vända sig till om de behöver ett förvaltarfrihetsbevis. Vanligast är att det är en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som handlägger sådana ärenden. De utser, och har listor på personer som har i uppdrag att vara förvaltare eller gode män.

En förvaltare fattar dina beslut vare sig du samtycker till det eller inte. Om du ska lämna in ett förvaltarfrihetsbevis, måste du till att börja med skaffa ett personbevis som du kan beställa från Skatteverket. Efter att du har fått det vänder du dig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i samma kommun som du är folkbokförd.

Hur handläggs ärendet?

Du ska skriftligen meddela dem att du vill göra en ansökan om ett förvaltarfrihetsbevis. Du lämnar in eller skickar både personbeviset och ansökan till din lokala överförmyndare eller nämnd. Sedan handlägger de din ansökan genom att göra en kontroll i sina register för att se att du verkligen inte har någon förvaltare.

Slutligen använder de ditt personbevis för att stämpla det och skriver under det för att intyga att du inte har någon förvaltare. Sedan får du personbeviset skickat till den adressen du gett till överförmyndarnämnden. Vill du ha mer information, vänder du dig till överförmyndare eller överförmyndarnämnd alternativt kommunens växel så får du hjälp.