Förvaltningsbolag (holdingbolag) är ett bolag som har som syfte att äga aktier i andra bolag för att på så sätt få en bättre kontroll över det aktiebolag som de äger aktier i. På det stora hela kan förvaltningsbolag nämnas som moderbolag, eftersom de äger majoriteten av aktierna i ett bolag, som då blir som ett dotterbolag.

Många använder också termen investmentbolag för förvaltningsbolag, men faktum är att det är lite missvisande. Investmentbolaget har i åtanke att ta mer hand om det finansiella när det gäller bolagsförvaltning, investeringar och köp och försäljning av olika bolag mm. Förvaltningsbolaget är dessutom mer permanent tillgängligt i koncernen än vad investmentbolaget är.

Vilka företag kan agera förvaltningsbolag?

Det spelar faktiskt ingen roll vilken juridisk form ett företag har, de flesta bolag har rätt att utöva förvaltningsfunktioner. Aktiebolag, kommanditbolag, stiftelser och småföretagare och till och med privatpersoner. Man måste dock tänka på vilken funktion företaget ska ha och fylla, samt också titta på andra faktorer.

Det ska dessutom till att nämna att det inte bara är värdepapper som kan förvaltas. Även lös egendom, fastigheter och tomter kan ligga på arbetsbörda för ett förvaltningsbolag. Både skötsel, konsulttjänster och den ekonomiska aspekten väger då in. På så vis kan ett förvaltningsbolag vara en mångsysslare och man hittar holdingbolag på alla marknader.

Förutom skatteaspekten, vad bör man titta på?

FörvaltningsbolagAndra områden att ta hänsyn till kan listas nedan i punktform.

 • Regler ur miljösynpunkt
 • Landets attityd mot utländska förvaltningsbolag och investerare
 • De ekonomiska förhållandena
 • Arbetskraften
 • Risker ur politisk synvinkel
 • Infrastrukturen

Det finns naturligtvis flera aspekter, men i grund och botten är det ekonomiska fördelar man vill ha.

Frågor och svar om förvaltningsbolag

 • Kan ett förvaltningsbolag äga aktier i flera bolag?
  Javisst, detta kan också ses som en mer lukrativ affär för förvaltningsbolaget, som då kan växa och dessutom få mer kontroll över flera företag. Förvaltningsbolag blir då delägare och har mycket att säga till om. Många vanliga AB agerar förvaltningsbolag, också just för detta ändamål.
 • Varför är förvaltningsbolag särskilt populärt i s.k. skatteparadis?Svaret på den frågan är enkel, för att det finns betydligt mer pengar att tjäna på aktiebolag där. Förvaltningsbolagets syfte och kommersiella intresse är detsamma i hela världen, och om det finns förmånliga skatteregler i vissa länder, kan naturligtvis bolaget gnugga händerna ännu mer.
 • Hur ska man tänka för att tjäna pengar på sitt ”förvaltarskap”?Det är många faktorer som spelar in för att tjäna pengar långsiktigt på förvaltningsbolaget. Framför allt är det skattereglerna och även skattestrategierna som ligger högst upp på listan. Därför är basen av bolaget något att tänka på (landet ifråga), samt skatteavtalet mellan förvaltningsbolagslandet och verksamhetslandet.
 • Kan vem som helst starta ett förvaltningsbolag?Ja, faktiskt så är det fritt fram för vilken juridisk person som helst att ta sig an arbetet som förvaltningsbolag / holdingbolag. Småföretag, internationella storföretag, vanliga aktiebolag, kommanditbolag och diverse andra bolagsformer. Dessutom kan förvaltningsbolag startas i stort sett i alla branscher, enligt Tillväxtverket. Dock är konsultverksamhetsbranschen mycket vanlig.

Förvaltningsbolag - Sammanfattning

 • Förvaltningsbolag kallas även holdingbolag och äger flertalet aktier i ett aktiebolag. Man kan således säga att det utgör moderbolaget åt det aktiebolag i vilket de äger sina aktier.
 • Förvaltningsbolag kan å andra sidan också förvalta fastigheter, bostadsrättsföreningars ekonomi, skötsel och bedriva konsultverksamhet.
 • Många misstar förvaltningsbolag med investmentbolag, men det sistnämnda har ett större finansiellt ansvar.