Frivillig skattskyldighet är möjligt i ett flertal olika fall. Konstnärer, fastighetsägare, utländska beskattningsbara personer, samt privatpersoner som sysslar med guldhandel har under en del förutsättningar möjligheten att bli frivilligt skatteskyldig. I det sista fallet handlar det om investeringsguld. Att bli frivilligt skatteskyldig kommer med specifika villkor man måste uppfylla.

  • Obegränsat skatteskyldig – du är skatteskyldig för alla dina inkomster i Sverige
  • Begränsat skatteskyldig – du är skatteskyldig för en del av dina inkomster i Sverige
  • Frivilligt skatteskyldig – du kan välja att bli skatteskyldig för dina inkomster i Sverige
  • Beskattningsbara personer – personer över 18 med en inkomst.
  • Värde – Ett mått på hur mycket något är värt i förmögenhet
  • Krav – Kriterier du behöver uppfylla för att anses vara en lämplig kandidat
  • Privatperson – Person som inte är ett företag eller bolag

Konstnärer och utländska beskattningsbara personer

Frivillig skattskyldighetOm en konstnär skapar och säljer sin egna konst är denna inte skatteskyldig på detta så länge som värdet understiger 300.000 kronor. En konstnär kan dock begära att bli skatteskyldig även om inte gränsen har uppnåtts. Detta gäller även en konstnärs dödsbo och man kan begära att bli skatteskyldig på detta.

Utländska beskattningsbara personer kan begära att bli skatteskyldiga även i Sverige. En av de fördelar som kommer med detta är att man får chansen att ta del av det svenska systemet när man skattar i Sverige. Man måste vara bosatt i Sverige för att få bli skatteskyldig här.

Fastighetsägare och investering av guld

Fastighetsägare kan i vissa fall när de uppfyller vissa villkor välja att bli beskattningsskyldiga när de hyr ut verksamhetslokaler. När man väljer att nyttja frivillig skatteskyldighet i detta fall är det viktigt att man är medveten om att det inte finns något frivilligt utträde. Skatteskyldigheten upphör när det inte längre finns belägg för den.

Investeringsguld är ett annat fall där man kan välja att bli frivilligt skatteskyldig. Detta gäller även de ombud som handlar med investeringuld. Om man inte uppnår den summa som krävs för att man i vanliga fall ska behöva skatta kan man alltså begära, om man uppfyller vissa krav, att bli skatteskyldig.