En fysisk person omnämns ofta i juridiska sammanhang men vad betyder begreppet egentligen? Den korta förklaringen är att det är en verklig individ till skillnad från en juridisk person som kan vara exempelvis ett företag. Vilka villkor som gäller vid företagande skiljer sig mellan de olika personerna.

Fysisk person

  • En fysisk person är en enskild individ
  • Avtal och villkor skiljer mellan en fysisk och juridisk person
  • Motsatsen till både en fysisk och juridisk person är saker
  • Du kan i ditt eget namn fatta beslut och starta företag
  • I vissa fall kan flera fysiska personer som samarbetar skapa en juridisk person
  • En fysisk person kan ha en egen firma
  • Som fysisk person är du personligen ansvarig för ekonomin i företaget

Skillnader mellan en fysisk och juridisk person

Om du är en fysisk person är du en egen individ. Du har rätt att starta företag om du uppfyller vissa grundläggande krav. Exempelvis måste du vara 18 år, även om vissa ges dispens vid 16 års ålder. Du får inte vara i konkurs eller ha näringsförbud.

Om du startar en enskild firma gör du det som en fysisk person. Ett aktiebolag eller handelsbolag är istället en juridisk person. Personen är i detta fall bolaget eller verksamheten och det är denna som fattar beslut. Din personliga ekonomi är skild från företagets ekonomi.

Frågor att ställa innan företagsbildande

Du bör ställa dig själv några frågor innan du bildar ditt företag. Detta för att du ska veta vilka risker som du tar och vilket ansvar som gäller. Några saker att fundera över är kommer du att vara ensam företagare, har du kapital att satsa samt vilket eget ansvar är du beredd att axla?

Med ovanstående frågor kan du skapa dig en uppfattning om du bör bilda ditt företagande som en enskild person eller om du ska starta ett aktiebolag och företaget då blir en juridisk person. Det finns möjlighet att ombilda ditt företag och därmed att starta en enskild firma och senare bilda ett handelsbolag exempelvis.