Att ge gåvor till de anställda på företaget kan vara ett mycket bra sätt att som chef och företagsledare visa sin uppskattning för personalen. Det kan ofta fungera motiverande och de anställda får ett kvitto på att de har gjort ett bra jobb som ska premieras. Således har gåvor ofta ett personalvårdande syfte.

Eftersom gåvor anses ha viss personalvårdande karaktär kan de ibland undantas från beskattning. I 11 kap. 14 § inkomstskattelagen medges skattefrihet för tre slags gåvor: julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Skattefriheten innebär även att gåvan är avdragsgill för företaget. Notera dock att det finns vissa begränsningar avseende vilket värde gåvan får ha och när den får ges.

Skattekonsekvenser av gåva till anställd

Om man ska ge gåvor till anställda är det viktigt att ha koll på de skattekonsekvenser som en sådan transaktion kan få. Att ha koll på de olika maxbeloppen för vad gåvan får vara värd är centralt för att det i praktiken ska vara en gåva och inte räknas som arbetsersättning.

Vad gäller gåvor till anställda är det sammanfattningsvis viktigt att tänka på att:

 • Gåvor är ett bra sätt att visa personalen uppskattning och motivera de anställda.
 • Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är de tre sorters gåvor som är skattefria för de anställda och avdragsgilla för företaget.
 • För skattefrihet krävs att gåvan inte når upp till maxbeloppet.

Gåva till anställd

Frågor och svar om gåvor

 • Kan man skattefritt ge en sommargåva istället för julgåva?
  De tre sorters gåvor till anställda som omfattas av skattefriheten är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Sommargåvor kan inte räknas med i någon av dessa kategorier, och därför är en sommargåva skattepliktig. En sommargåva kommer alltså att ses som ersättning för utfört arbete, en så kallad remuneratorisk gåva.
 • Hur blir det om jag ger ett presentkort som julgåva?
  Penninggåvor till anställda är alltid skattepliktiga enligt 11 kap. 14 § 2 st. inkomstskattelagen. Detta kanske får dig att tro att detsamma gäller för presentkort, men om presentkortet inte kan bytas in mot pengar är det inte en penninggåva och kan då ges skattefritt som exempelvis julgåva.
 • Kan man lämna en skattefri jubileumsgåva vid ett 10-årsjubileum?
  Jubileumsgåvor är enbart skattefria när de ges i 25-årsintervaller. Detta innebär att en skattefri jubileumsgåva kan ges först vid ett företags 25-årsjubileum, och aldrig vid ett 10-årsjubileum. Efter 25-årsjubileet kan skattefri jubileumsgåva lämnas vid 50-, 75-, 100-, 125-årsjubileum osv. Notera även maxbeloppet om 1 350 kr inklusive moms.
 • Räknas fraktkostnader med i gåvans värde?
  Eventuella fraktkostnader räknas aldrig med i gåvans värde, vare sig det rör sig om en julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva. Det är alltid marknadspris alternativt ordinarie pris som gåvan kostade som utgör gåvans värde och det man ska beakta när man undrar om gåvan ligger under maxbeloppet.
 • Hur beräknas moms om gåvan köpts utomlands?
  Om gåvan köpts utomlands är det aldrig det landets momssats som du ska räkna på, utan motsvarande svensk moms gäller. För att få fram gåvans värde för att se huruvida gåvan ligger under maxbeloppet inklusive moms, får du alltså avräkna det landets moms och sedan lägga på motsvarande svensk moms.

Sammanfattning

 • En julgåva får kosta max 450 kr inklusive moms.
 • En jubileumsgåva får kosta max 1 350 kr inklusive moms. Får endast ges i 25-årsintervaller, det vill säga exempelvis när företaget firar 75-årsjubileum.
 • En minnesgåva får kosta max 15 000 kr inklusive moms. Får endast ges exempelvis när en anställd fyller 50 år eller avslutar sin anställning.