Gemenskapsinterna förvärv är slags beskattning som tas ut på varor som överförs till Sverige från ett annat EU-land. Även om moms har betalats i ursprungslandet måste moms även betalas i Sverige. Vissa undantag finns så som ifall överföringen sker för omsättning av el, gas, värme eller kyla som beskattas i Sverige.

  • Gemenskapsinterna förvärv är namnet på en omvänd skatteplikt.
  • Skatteplikten säger att moms ska betalas på varor som överförs från ett EU-land till Sverige.
  • Även om moms har betalats i ursprungslandet måste moms också betalas i Sverige.
  • Momsen landar på 6, 12 eller 25 % av priset på varan samt eventuell utländsk moms.
  • Ett momspliktigt företag får göra avdrag för momsen som betalas.
  • Denna beskattning ersätter importvärdesskatten vid överföring av varor mellan EU-länder och Sverige.
  • Vissa varor är undantagna denna skatteplikt om de exempelvis är tillfälliga.

Vad innebär gemenskapsinterna förvärv?

Gemenskapsinterna förvärv

Gemenskapsinterna förvärv är namnet på en slags omvänd skatteskyldighet som blir aktuell när ett företag köper in varor och produkter från andra EU-länder. Skatteskyldigheten i det här fallet innebär att företaget som köper in varorna ska betala in moms på köpet till den svenska staten.

Momsen ligger på 6, 12 eller 25 procent av priset på de inköpta varorna. Även om ditt företag är momsregistrerat i Sverige och säljaren av varan har tagit ut en moms i ett annat EU-land måste du beräkna och redovisa svensk moms. Den momsen beräknas då på priset på varan och inkluderar den utländska momsen.

Kan jag göra avdrag?

I det fall ditt företag bedriver en momspliktig verksamhet så kan du göra avdrag för den moms som ska betalas till svenska staten och då på varor från andra EU-länder. Det fungerar alltså precis som när du gör avdrag på den vanliga ingående momsen på varor köpta inom Sverige.

Den här beskattningen ersätter importvärdesskatten när varor överförs mellan olika EU-länder. Därför kommer momsen inte att tas ut exempelvis när varan ska användas under begränsad tid (max 2 år) eller när varan ska användas på ett flygplan, tåg eller ett fartyg som avgår från ett EU-land och ankommer i ett annat.