Gemenskapsvara är ett gammalt begrepp som inte används längre. Den 1 maj 2016 ändrades tullkodexen och som en del i de förändringarna bytte gemenskapsvaror namn till unionsvara. Definitionen är dock densamma, dvs en vara som antigen har sitt ursprung inom EU eller som har förtullas i EU.

  • Gemenskapsvara är ett tidigare namn på unionsvara
  • Varor som antingen har tillverkats inom EU eller som har importerats, och förtullas, i EU
  • När en vara förtullas i EU sätts den i fri omsättning
  • Varor som har sitt ursprung utaför EU blir unionsvaror då de är i fri omsättning
  • Varor som är tillverkade i EU av Europeiska material är automatiskt unionsvaror
  • Varor som tillverkats i EU blir också unionsvaror om de är gjorda av förtullade material
  • Förenkla tullhantering genom att bli godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

Bevis för tullstatus som unionsvaror

Gemenskapsvara

Ibland krävs man stärker sina varors statusar. Detta gäller framför allt varor som transporteras till sjöss eller som tillfälligt har lämnat EUs gränser. I dessa fall kan det vara bra att vara en godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror, dvs att ha statusbeviset T2L.

T2L är ett bevis på att din vara är en unionsvara och ett företag som är godkänd utfärdare av dessa bevis kan utfärda och stämpla T2L dokumenten utan att behöva åka till tullklareringsexpedition för att få dokumenten signerade. Blanketter för att bli godkänd utfärdare finns på tullverket.se.

Bli utfärdare av bevis för tullstatus

Det är vissa krav som ett företag måste uppnå för att kunna bli godkänt som utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror. Först och främst så måste företaget (om det inte är en enskild firma) vara registrerad hos Bolagsverket. Företaget måste också vara etablerat i EU.

Utöver det krävs ett så kallat Eori nummer. Eori nummer, eller Economic Operator Registration and Identification, är ett registreringsnummer som används vid alla tullrelaterade verksamheter inom EU. Till sist måste företaget följa tullkodexens artikel 39 a om överlevnad samt föra ett bokförings- och logistiksystem enligt artikel 39 b.