Generalagent är beteckningen på den part i en affärsrelation som åtager sig att oftast i försäljningsledet representera grossistens eller tillverkarens produkter i ett definierat geografiskt område, inte sällan ett helt land. Det åligger generalagenten att vidareutveckla försäljningsorganisationen för tillverkarkarens produkter genom att aktivera ett nät av återförsäljare. Regler och betalning regleras genom ett agentavtal.

  • Generalagent är den ena parten i en affärsrelation.
  • Tillverkaren eller huvudmannen är den andra parten.
  • Generalagenten åtar sig att representera en tillverkares produkter inom ett geografiskt område, ofta ett land.
  • Generalagenten skall vidmakthålla och utveckla huvudmannens marknadsandel.
  • Generalagenten kan aktivera ett nät av återförsäljare för tillverkarens produkter.
  • De exakta reglerna regleras genom ett agentavtal mellan generalagenten och huvudmannnen.
  • Som betalning erhåller agenten oftast en provision.

GeneralagentSom generalagent har man ensamrätt

Det kan existera flera olika agenter som marknadsför huvudmannens produkter på en marknad. Men är man generalagent äger man ensamrätt att marknadsföra huvudmannens sortiment på den aktuella marknaden. Att verka som generalagent är en långsiktig investering och generalagenten skall aktivt verka för en positiv försäljningsutveckling av huvudmannens produkter.

Den stora skillnaden mellan en generalagent och en importör eller distributör är att generalagenten inte köper varorna av tillverkaren och inte heller själv bestämmer pris och villkor till kunden. Generalagenten sköter försäljningen och får betalt av huvudmannen genom en försäljningsprovision som är beroende av hur mycket som säljs på generalagentens område.

Chans för den som inte är kapitalstark

Att verka som generalagent för ett företag kan vara en utmärkt väg för den som vill starta ett eget företag men inte har kapitalet som krävs för att investera i ett varulager. Risken blir ju också minimal om produkterna skulle sälja dåligt. Säljer produkterna bra så ökar ju inkomsterna i takt med försäljningen.

En annan fördel är att man kan välja att arbeta med flera agenturer samtidigt på sin hemma marknad. Möjligheten ges ju också att specifikt leta efter lovande produkter och söka kontakt med de företag som man finner intressanta. Det är många internationella företag som söker generalagenter.