Ett lager innehållande en mängd olika produkter och produkttyper är oftast ett grossistlager. En grossisthandel säljer sina varor vidare till detaljhandeln, exempelvis en livsmedelsbutik. Ordet gross betyder en mängd dussin, ett gross är 144 stycken eller 12 dussin av ett varuslag men kan även betyda ”ett stort antal”.

  • Grossisthandel består av ett grossistlager som säljs i parti
  • Grossist- eller partihandel levererar varor till detaljhandeln
  • Grossisthandel förekommer inom en rad olika områden men främst inom livsmedel
  • Exempel på andra grossisthandlare är bryggerier, mejerier och pappersvaror
  • Ordet gross står för 12 dussin eller 144 styck
  • Grosshandlare var en vanlig titel förr men ganska ovanlig numer
  • De som producerar varor har antingen ett eget lager eller säljer till ett grossistlager

Exempel på grossisthandel

Grossisthandel förekommer mest inom livsmedel och en sådan handlare har många sorter i sitt lager. Som regel består delarna av torrvaror, färskvaror och djupfryst. Även pappershandlare behöver ett grossistlager att handla från till sin affär. I en del fall är handlare på stormarknader både detalj- och grossisthandel.
Grossisthandel
Bryggerier kan benämnas som särskilda grossisthandlare då de har mängder av produkter men säljer bara drycker. Arla eller liknade mejerier är också handel en gross men även det inom ett inte alltför brett område. Saluhallar är en sorts stormarknad men betraktas inte som grossisthandel då den består av många detaljhandlare.

Parti och minut

Grossisthandel kan även benämnas partihandel då man endast säljer stora förpackningar med varor, eller hela partier. Till denna formulering kan exempelvis partihallarna i Johanneshov, Stockholm stå som förebild. Partier och grossistlager fanns förr utspridda i nästan varje större ort men har med dagens kostnader för logistik koncentrerats mer och mer.

Grosshandlare var förr en titel för personer, oftast män, som drev grossisthandel. Ett känt exempel på sådan är Erik Arvid Nordquist. Han var först specerihandlare under senare delen av 1800-talet innan han utsågs till verkställande direktör för det kända handelsbolaget Arvid Nordquist H.A.B. Detta lade grunden till grossisthandeln som numer drivs av sonsonen Anders Nordquist.