En handelsagent är en person i en verksamhet/företag som har ansvar att köpa och sälja varor/tjänster. Helt enkelt är det en person som ser till att avtal blir till och även avslutas korrekt. Företagen som är inblandade i ett avtal kan i princip bestämma hur det skall utformas tack vare handelslagen (1991:351). För de som inte har läst lagen innehåller den information om handelsagentens rätt till provision samt vilka skyldigheter de båda parterna har gentemot varandra. Det finns även information om hur ett handelsagentavtal skall sägas upp. När en person har blivit utnämnd som handelsagent innebär det att personen ingår i avtal för huvudmannens räkning. Lönen till själva agenten betalas ut av huvudmannen och den består av provision. Kort och gott innebär jobbet som agent att vara en slags försäljare och förhandlare för ett specifikt företag.

Hur det går till

Handelsagent

När avtal har avslutas och genomförts skickas varorna direkt till huvudmannen. Det är en av skillnaderna som finns mellan att vara handelsagent och återförsäljare. En handelsagent har inget lager där varor förvaras utan det enda som handelsagenten gör är att föra talan för huvudmannen. Många ledare på företag har inte tiden att sitta och kontrollera varje avtal och inköp vilket gör att tjänsten som handelsagent är perfekt. Ett exempel på när handelsagenter används är när företag skall äntra nya marknader.

Då låter oftast företagen en handelsagent bearbeta marknaden först. Det leder till att handelsagenten kan se ifall marknaden är lönsamt för företaget eller inte. När det kommer till arbetsuppgifter för en handelsagent är det lite olika då vissa endast gör beställningar medan andra ingår avtal, dock i huvudmannens namn. Har du en känsla för försäljning och är bra på att argumentera kan jobbet som handelsagent vara något för dig. För personer som vill börja arbeta som handelsagent är det enda som behövs en telefon, dator, visitkort och ett kontor.

Jobba som handelsagent

Handelsagenter kan se sig själva som länken mellan säljare och köpare. Provisionen för handelsagenter brukar ligga på mellan 5-10% vilket kan låta lite. Dock är det oftast företag du handlar för vilket gör att det inte är några små affärer och inköp som görs. Kort och gott är marknaden för handelsagenter helt obegränsad då du även kan jobba för utländska företag. Det innebär att det finns tusentals med olika säljbolag, tillverkare och intresserade köpare. Ett tips är att analysera marknaden och se vilka produkter som har stor efterfråga.

En annan bra sak du kan göra är att gå på konferenser och på så sätt få mer kunskap om vad för produkter det finns. Är det ett specifikt land du är ute efter kan det vara bra att läsa på extra om detta landet och vilka produkter de exporterar och importerar. På så sätt får du en viss kunskap om vad för produkter du skall leta efter. En handelsagent kan som sagt både sälja och köpa åt ett specifikt företag och då är det viktigt att kunna utföra båda delarna.