Handelsbolaget är ett företag som har två eller flera delägare (bolagsmän). Delägarna kan vara antingen privatpersoner eller ett företag. Ett handelsbolag är en juridisk person, alltså att bolaget har samma juridiska rättigheter som en fysisk person Handelsbolaget är en ganska speciell bolagsform, som man kan säga är ett mellanting mellan en enskild firma och ett aktiebolag. Denna bolagsformen är lite unik jämfört med de andra bolagsformerna, då man måste vara minst två personer i bolaget. Handelsbolaget blir alltmer mindre populärt som bolagsform, eftersom fler har råd med det sänkta aktiekapitalet som krävs för ett aktiebolag. Även för att ansvaret för varje bolagsman är så mycket större än mot de som har ett aktiebolag, så föredrar många fler att starta ett aktiebolag. Fördelen med att driva ett handelsbolag är att kunderna vet om att företaget vårdar sig om att allt ska gå så bra som möjligt.

Hur startar man ett handelsbolag?

Handelsbolag

För att starta ett handelsbolag så måste bolagsmännen först komma överens om att gemensamt driva en näringsverksamhet i bolagsform. Ett avtal ska finnas skriftligt eller muntligt men för att enklare kunna bevisa avtalet så bör det vara skriftligt. Sedan ska man anmäla företaget på verksamt.se och skicka kompletterade uppgifter om det skulle saknas. Bolagsverket registrerar sedan företaget och när företaget är registrerat så får handelsbolaget sitt organisationsnumner. Anmälan om vem som ska vara fullmaktsgivare ska skickas in inom 4 veckor.

Uppgifter som namnförslag, beskrivning av verksamheten, vilka som ska vara bolagsmän samt vilka som ska vara firmatecknare, ska skickas in vid anmälan av ett handelsbolag. Efter att bolaget blivit registrerat så kan du ansöka om godkännande för F-skatt, arbetsgivarregistrering och momsregistrering. Delägarna ska fylla i sitt egna exemplar av preliminär inkomstdeklaration samt att de ska även fylla i hur stor andel som var och en av dem äger och hur stor vinsten beräknas att bli under första året av den andelen.

Priser, skatter och andra avgifter

Att registrera ett handelsbolag via e-tjänsten kostar 900 kr. Har du inte möjlighet att registrera via e-tjänsten så går det lika bra att registrera via pappersblankett för en kostnad på 1 200 kr. Vid ansökan om godkännande för F-skatt, arbetsgivarregistrering och momsregistrering så är det gratis. Du måste ha fyllt 16 år för att få vara bolagsman i ett handelsbolag om din förmyndare (förälder) och överförmyndare ger sitt tillstånd. I varje kommun så finns överförmyndare och du får blanketten om överförmyndarens tillstånd från din kommun.

Handelsbolaget taxerar inte för vinsten, utan det är varje delägarna som taxeras för sin andel av vinsten. Skatterna och avgifterna baseras på handelsbolagets överskott under året. De faktorer som påverkar den slutliga skatten för varje delägare är exempelvis räntefördelningen, jobbskatteavdragen och minskningen av egenavgifter. Om du skulle betala fulla egenavgifter så kan du få ett särskilt avdrag, om du inte är ungdom eller pensionär. För att få avdraget så måste överskottet av aktiv näringsverksamhet överstiga 40 000 kr och du får då dra av 7,5 % av underlaget. Det maximala avdraget är 15 000 kr.