Hängavtal betyder att det upprättas ett kollektivavtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivare, som inte har något medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Genom ett hängavtal kan en arbetsgivare ge de anställda de viktigaste villkoren som gäller på rådande arbetsmarknad och som egentligen bara de anställda i ett företag som är bundet till en arbetsgivarorganisation kan ha.

De parter som tecknar ett hängavtal är arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren. Kollektivavtalet skrivs alltså inte av någon central part. Ett kollektivavtal enligt Medbestämmandelagen (MBL) skrivs att arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation ska komma överens om vissa specifika punkter till exempel anställningsvillkor. Även andra punkter mellan parterna är definerade.

Till exempel kan dessa punkter handla om anställningsformer, övertidsarbete, semester, sjukdom, och övrig ledighet eller löneavtal som bland mycket annat har regler för datum när lönerevision ska ske. Ett hängavtal är lika rättssäkert som ett kollektivavtal. Undantaget är förhandlingsordningen, där den centrala förhandlingen inte ingår. Oenigheter om hängavtal prövas i domstol.

Hängavtal

  • I vanliga fall skrivs avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetgivarorganisation
  • I detta avtal kommer parterna överens om grundläggande villkor i anställningen
  • Om en arbetsgivare inte har något medlemsskap i en arbetsgivarorganisation, kan hängavtal upprättas
  • Ett hängavtal garanterar att de anställda hos den arbetsgivaren också har grundläggande anställningsvillkor
  • Hängavtalet skrivs mellan en arbetsgivare och arbetstagarorganisation
  • Den som vill skriva ett hängavtal tar kontakt med arbetstagarorganisationen, dvs ett fackförbund
  • Den centrala förhandlingen ingår inte i ett hängavtal

Fördelar med hängavtal

För en anställd finns det många fördelar med ett hängavtal. Då ingår det för den anställde bland annat de anställningsvillkoren som har skrivits ner av de aktuella centrala parterna beroende på fackförening. De anställda innefattas även av trygghetsavtal, lönerevision, avtal om jämställdhet, avtal om uppfinningar med mycket mer.

De anställda har också rätt att använda sitt fackliga inflytande på sin arbetsplats. Om den anställde har frågor eller känner en osäkerhet kring sina rättigheter och arbetsgivaren inte ar ansluten till en arbetsgivarorganisation, kan det aktuella fackförbundet svara på alla frågor om vad det är som gäller.

För företaget har ett hängavtal också många fördelar. Företaget har möjlighet att konkurrera med andra branscher vad gäller till exempel villkor för anställning i företaget. Företaget kan också ställa anställningsvillkor som finns på den övriga arbetsmarknaden. Ett upprättat avtalet är till hjälp om det blir svårt att kommunicera med den anställde.

Hur skriva avtal

För både arbetsgivare och arbetstagare finns det alltså många fördelar med ett hängavtal. Det blir till exempel så mycket lättare att rekrytera personal som har rätt kvalifikationer, detta är en trygghet för både arbetsgivare och anställd. Nu återstår dock konsten att skriva ett korrekt avtal som fungerar får båda parter.

För arbetsgivaren kan ett hängavtal betyda att det ger en kvalitetsstämpel för exempelvis seriositet och att detta är en arbetsplats som månar om sin personal. Det ger ett gott rykte och personal som söker sig till denna arbetsplats och säkert är stolta över att vara anställda där.

Beroende på vilken bransch du är verksam inom som arbetsgivare, behöver du ta reda på och kartlägga vilka fackförbund som kan vara aktuella bland dina anställda. Sedan tar du kontakt med den centrala fackliga organisationen. Där kan du få tillgång till de avtalshandlingar som ska skrivas under, och även mer information.