Om så önskas, kan ett aktiebolag ta in frivilliga klausuler eller paragrafer i bolagsordningen. De kallas förbehåll, och de påverkar aktier eller deras kapital på något sätt. Det finns flera olika sorters klausuler eller paragrafer. En av dem kallas för hembudsklausul eller hembudsförbehåll. I ett handelsbolag regleras hembudet i bolagsavtalet.

  • Aktieägare har möjlighet att ta in frivilliga klausuler i bolagsordningen
  • Dessa klausuler påverkar aktier eller deras kapital
  • Hembudsklausulen, eller hembudsförbehållet, är det mest långsiktiga förbehållet
  • Ett handelsbolag reglerar samma sak i bolagsavtalet
  • Hembudsklausul ger tidigare aktieägare eller annan person rättighet att återköpa en aktie
  • Denna aktie kan någon annan fått genom bland mycket annat testamente, arv, gåva, eller byte
  • En hembudsklausul måste innehålla specifik information, exempelvis vilka personer den gäller
Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

 

Vad innebär en hembudsklausul?

HembudsklausulAktier är egentligen fria att överlåta. Genom en hembudsklausul kan du begränsa den fria rätten att överlåta aktier fritt. Det betyder att en tidigare aktieägare eller annan person har rättighet att återköpa en aktie som någon annan fått genom exempelvis testamente, arv, köp, gåva, byte eller bodelning.

Ett köperbjudande ges alltså till någon som genom klausulen har fått en förköpsrätt. När någon övertagit en aktie på detta sätt, ska det anmälas till aktiebolaget. Då har de tidigare ägarna chansen att ta över den andelen genom att köpa den och på så sätt lösa ut de nya ägarna.

Vad innehåller en hembudsklausul?

En hembudsklausul måste innehålla uppgifter om bland annat: vem eller vilka som har rätt att lösa aktier, vilka undantag det finns, i vilken ordning flera aktuella personer ska erbjudas aktierna, vilken tid de som för närvarande har aktierna har på sig i denna process, inom vilken tid lösen måste betalas.

Om hembudet är inskrivet i antingen handels- eller aktiebolag, blir en överlåtelse ogiltig om de övriga ägarna inte ger ett medgivande. Förvärvaren av ägarskapet eller aktien behöver inte ha kännedom om hembudsskyldighet. Hembudsklausulen är det förbehåll som har störst långsiktighet. När andra förbehåll är mer fördelaktiga måste bedömas från fall till fall.