Ett hemortsbevis är en del av ett personbevis och går att beställa hem från Skatteverkets hemsida eller via blankett på ditt Skattekontor. Ett hemortsbevis berättar var en person är registrerad som folkbokförd, det vill säga i vilken kommun och i vilken församling som personen är bokförd inom.

  • Ett hemortsbevis kan liknas vid ett personbevis.
  • Ett hemortsbevis kan beställas från Skatteverket via blankett eller online.
  • I ett hemortsbevis framgår det vart en person är folkbokförd.
  • Ett hemortsbevis visar i vilken kommun man tillhör.
  • Ett hemortsbevis visar vilken län som personen är registrerad som boende i.
  • Hemortsbevis är den del av personbeviset som talar om vart personen är registrerad som boende.
  • Om man önskar ändra sitt hemortsbevis så gör man detta hos Skatteverket.

Hur ändrar man sitt hemortsbevis?

Hemortsbevis

Ett hemortsbevis är den del av personbeviset som förtydligar vart man är skriven. I ett personbevis framkommer uppgifter om alla personer som är skrivna i Sveriges namn, personnummer och adress. Det framkommer också om man är ogift, gift eller skild samt om man har några barn i ett personbevis.

Om man av någon anledning behöver ändra sin adress i sitt hemortsbevis, så behöver man anmäla denna ändring till Skatteverket, som sedan registrerar din nya adress i ditt personbevis. Detta kan man enkelt göra genom att antingen skicka in ändringen via en blankett eller gå in på Skatteverkets hemsida.

Beställ hem ett personbevis

Ett personbevis, och då även hemortsbevis är en offentlig handling. Denna kan man beställa hem till sig själv eller ladda ner som en pdf fil på sin dator. Detta är ett utdrag ut folkbokföringsregistret och kan beställas hem av alla som är folkbokförda i Sverige.

Olika anledningar till varför man kan behöva beställa hem ett personbevis kan vara för att man sökt ett nytt jobb, eller behöver bevisa vart man är boende av någon anledning, ett så kallas adressbevis som stödjer att man är boende i Sverige exempelvis i ekonomiska angelägenheter som spel online eller hyra i andra hand.