HobbyverksamhetEnligt Skatteverket ska du betala skatt om du får överskott på din hobbyverksamhet, men även om man får ett litet överskott behöver man inte registrera verksamheten som ett företag. Hobby definieras som något man gör på sin fritid och det är inte ens huvudsakliga försörjning. Är det ens huvudsakliga försörjning ska det istället registreras som en näringsverksamhet. En näringsverksamhet bedrivs självständigt och yrkesmässigt. Verksamheten kännetecknas då av varaktighet och vinstsyfte, medan hobbyverksamheten inte får drivas med vinstsyfte. Trädgårdsodling, djuruppfödning, biodling och hemslöjd är exempel på aktiviteter som kan räknas som hobbys. Enligt lagen behöver man inte göra bokföring om man har en hobbyverksamhet, men man är anteckningsskyldig. Det innebär att man måste spara alla kvitton, anteckning, räkningar och andra dokument som krävs inför deklarationen. Överskottet deklarerar man i sin inkomstdeklaration.

Skatter för en hobbyverksamhet

Anledningen till att en hobby särskiljs från en näringsverksamhet är för att inkomsterna beskattas olika. Verksamhetens inkomster beskattas på tre olika sätt: som kapital, näringsverksamhet eller tjänst. Underskott och beräkningen av sociala avgifter behandlas beroende på vilken typ av beskattning som gäller. Uppfylls kriterierna för en näringsverksamhet beskattas man enligt de vanliga reglerna för företag. Gör man dock en enstaka försäljning i sin hobbyverksamhet, genom att till exempel sälja en tavla, beskattas man efter regeln inkomstslaget kapital. Upp till 50 000 kronor av inkomster som faller inom denna beteckning anses vara skattefria.

Överstiger beloppet 50 000 kronor måste det beskattas. Har man flera olika hobbyverksamheter beräknas de också separat från varandra. Det går alltså inte att dra av utgifter i hobbyverksamheten från en tjänsteinkomst eller andra hobbyverksamheter som drivs samtidigt. Ett undantag till skatteregeln finns. Plockar man vilt växande svampar, bär eller kottar för att sälja och inkomsten inte överstiger 12 500 kronor per år är det skattefritt. Det gäller dock inte om man är anlitad av någon annan för att plocka.

Deklarera på rätt sätt

När man ska deklarera sin hobbyverksamhet gäller kontantprincipen. Det innebär att det är inkomstårets kontanta utgifter och inkomster som deklareras. Har man till exempel sålt något som man har tillverkat i slutet av år 1 men har fått betalt först i början av år 2 ska inkomsten deklareras i deklarationen som lämnas in år 3. År 2018 ska hobbyverksamheter deklareras på blankett T2. Visar hobbyverksamheten ett underskott behöver den inte deklareras. Underskottet får dock inte dras av mot någon annan inkomst.

Underskottet sparas istället och dras av från eventuellt kommande överskott som uppstår i samma hobbyverksamhet under de följande fem åren. Ett exempel: deklarerar man år 2018 för inkomståret 2017 får man alltså göra avdrag för underskott som tidigast uppstod under inkomståret 2012. Det rekommenderas att kontakta Skatteverket för att försäkra sig om exakt vad som gäller när det kommer till deklarationen. Det är även Skatteverket som avgör om ditt överskott ska beskattas som näringsverksamhet eller som hobbyverksamhet i inkomstlaget tjänst.