Vad är Husavdrag?

Husavdrag är en skattesubvention för privatpersoner. Den ger rätt till avdrag på skatten för en del av arbetskostnaden som uppstår vid olika typer av arbete som utförs antingen i eller i nära anslutning till bostaden eller fritidshuset. Det kan handla om om- och tillbyggnad, reparation, underhåll eller hushållsarbete. Husavdrag omfattar rotavdrag och rutavdrag.
Avsikten med att införa husavdrag var att skapa nya arbetstillfällen inom byggsektorn och sektorn för hushållsnära tjänster. Privatpersoner blir mer benägna att köpa tjänsterna på grund av den lägre kostnaden. Dessutom ville man minska andelen svart arbetskraft i de här branscherna. Skatteverket ansvarar för att informera om husavdrag och ser till att administrationen fungerar.

Hur fungerar husavdraget?

De två underliggande avdragen är rotavdraget och rutavdraget. ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och innefattar bland annat golvläggning, tapetsering och renovering. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt, men utöver de här tjänsterna innefattas även enklare trädgårdsarbete, barnpassning, omsorgstjänster mm. I båda fallen handlar det om avdrag för arbetskostnaden.
Företag som säljer arbete som omfattas av husavdraget ser till att fakturera sina kunder arbetskostnaden minus avdraget. Sedan kan företaget göra en ansökan hos Skatteverket och få ut det resterande beloppet efter att kundfakturan blivit betald. Skatteverket kommer fatta beslut om slutligt husavdrag i samband med inkomstdeklarationen och reglera eventuell skillnad jämfört med det preliminära avdraget.
  • Husavdrag är en skattesubvention för privatpersoner som gäller på arbetskostnaden som uppstår vid inköp av olika tjänster i eller i nära anslutning till bostaden.
  • Det består av rotavdraget och rutavdraget. ROT är tjänster som renovering och ombyggnad, medan RUT är hushållstjänster som städning och tvätt.
  • Syftet med husavdrag är att skapa fler arbetstillfällen och minska mängden svartarbete.

Vem är berättigad till husavdrag?

Köparen måste ha fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång och haft någon form av utgifter för arbetskostnad som går att härleda till rot- eller rutarbete. Dessutom måste köparen äga fastigheten och använda den som bostad. För att det sistnämnda ska gälla måste fastigheten vara utrustad med bekvämligheter som i en bostad.

Finns det någon gräns för maximalt husavdrag?

Ja, Rot- och rutavdrag får tillsammans inte bli mer än 50 000 kr per person och år. Rutavdraget får inte heller vara mer än 25 000 kr per person och år för den som är under 65 år. Den som fyllt 65 år kan dock utnyttja uppemot 50 000 kr.

Vilka procentsatser gäller?

Rotavdraget har sänkts från 50 % till nuvarande 30 %. För rutavdraget gäller 50 %. Med jämna mellanrum förändras också vilka tjänster som omfattas av husavdrag. Bland annat försvann avdrag för läxhjälp och matlagning från rutavdraget. För att hålla sig uppdaterad är det bäst att läsa villkoren hos Skatteverket.

Vad får man inte göra husavdrag på?

Ett vanligt missförstånd är att avdraget avser totalkostnaden, men det gäller enbart för arbetskostnaden. Alltså täcks exempelvis inte materialkostnaden. För rotavdraget gäller att det inte får vara en nybyggnation, utan det måste vara en tillbyggnad, ombyggnad eller renovering. Köparen måste också ha betalat tillräckligt mycket i skatt.

Vem blir återbetalningsskyldig för ett felaktigt husavdrag?

Om du som företagare gör avdrag för något som inte var berättigat till avdrag, till exempel materialkostnaden, då blir det företaget som får stå för ersättningen. Om det däremot är köparen som har överstigit sitt tillåtna husavdrag blir det köparen som blir återbetalningsskyldig till Skatteverket.