Huvudbok är ett hjälpmedel i företags bokföring. Det finns en huvudbok för varje konto i företagets kontoplan som fungerar som ett kontoutdrag för respektive konto. Varje köp konteras till det konto som passar inköpets karaktär bäst för att sedan hamna på rätt ställe i resultat och balansräkning.

  • Huvudbok finns för varje konto i ett företags kontoplan
  • Summan i en huvudbok ska stödjas av motsvarande dokument, exempelvis ett kontoutdrag
  • Huvudboken är ett viktigt hjälpmedel för att hitta fel i bokföringen
  • Huvudboken används för att se att var sak finns på rätt konto
  • Du kan välja att ta ut en huvudbok på en grupp konton eller ett intervall
  • Huvudboken hjälper för att se att respektive konto har samma typ av händelser under året
  • Huvudboken har många fler användningsområden för företagare av alla mått

Fördelning av kostnader

Huvudbok

Om du som företagare vill se var dina pengar hamnat under året kan du göra det på flera vis. Till att börja med brukar man titta på balans och resultaträkningen. Vill man sedan se vad som döljer sig bakom en summa så tar man fram en huvudbok på just det kontot.
På så vis kan man se exakt vilka köp och när det gjordes som finns i den summan. Vill du ha en mer specifik fördelning av kostnader så kan du dela upp ett konto med undergrupper och på så vis få ut ännu mer av din bokföring.

Stora eller små konton

Du som företagare väljer såklart själv hur du vill göra och hur pass specifik du vill vara med din kontofördelning. Det som är bra att veta är att för just såna gånger som du vill reda i ett specifikt konto eller inköp är det såklart lättare att göra detta med en tydligare fördelning.

Man kan säga att ju tydligare fördelning du har, alltså ju fler konton du använder, desto enklare blir det att hitta eller reda ut saker i efterhand om nåt blir fel eller du vill hitta ett specifikt inköp av någon anledning. Såklart finns det plus och minus med båda alternativen.