Vad är IBAN (International Bank Account Number)

Ett IBAN-nummer är ett bankkontonummer som i förkortad form står för ”Internationellt bankkontonummer” eller ”International Bank Account Number”. Det används inte när man gör transaktioner mellan svenska bankkonton, utan när det rör sig om internationella sådana, dock främst till europeiska länder. USA är t.ex. ett land som inte innefattas av IBAN.
IBAN-numret har upp till 34 tecken och numret måste alltid efterföljas av en SWIFT-adress som numera kallas för BIC-kod och består av 8 eller 11 tecken. Detta är bankens egen kod. I Sverige består IBAN-numret dock av 24 tecken och antalet kan variera mellan länder. Tecknen i ett IBAN-nummer kännetecknas av land, clearingnummer, bank-id och kontrollsiffror.

Regler om IBAN-nummer

Du måste använda både IBAN och BIC om du ska göra en transaktion inom EU eller några andra länder som omfattas av IBAN. Detta för att banken ska kunna göra överföringen utan något som helst manuellt agerande. Både BIC och IBAN finns på ditt kontoutdrag och internetbanken och ska alltid skrivas utan mellanslag/punkter/bindestreck.
Om IBAN inte har använts när en transaktion har skett inom EU, så kommer den att returneras till avsändaren. Detta gäller även om BIC-koden eller IBAN-numret är felaktigt. I övrigt, om allt stämmer är reglerna att banköverföringen tar max 2 bankdagar och vill man att det ska gå snabbare, så kan man betala en extra avgift.
  • IBAN är ett internationellt bankkontonummer som används inom EU/EES för behändigare och snabbare transaktioner.
  • Som mest består IBAN av 34 tecken men detta varierar från land till land – tecknen signifierar land, clearingnummer, bank-id och kontrollsiffror.
  • När man betalar med IBAN så används även BIC-koden som tidigare hette SWIFT, vilket är bankens egen kod.

Hur många länder innefattas av IBAN?

Sammanlagt är det 75 länder både inom och utanför EU som använder sig av IBAN. 34 av dessa är SEPA-medlemmar, det vill säga länder som tillhör euro-valutan och eurozonen. Länder som valt att använda detta bankkontonummer men som inte betecknas som EU-medlemsländer, är bland annat Norge, Island och Lichtenstein.

Vad är fördelen med IBAN?

IBAN har skapats inom EU för att lättare och snabbare kunna utföra transaktioner länder emellan. Detta eftersom den utökade handeln inom EU ska bli ännu mer slagkraftig. Inom SEPA-länderna är IBAN till och med ett krav, och tillsammans med BIC-koden styrs överföringen i rätt riktning, så att säga.

Vad är avgiften för IBAN?

De avgifter som gäller vid utlandsbetalningar med IBAN, får inte överstiga den summan som gäller för mottagarlandets avgifter om transaktionen skulle göras därifrån eller inom landet, d.v.s ”lika avgifter”. Detta för att kunna bedriva handel som innebär mindre kostnader. Vanligtvis brukar avgiften inte ligga på mer än 12 euro.

Finns det något högsta belopp innan "lika avgifter" inte gäller?

Ja, inom EU så får du göra en överföring på högst 50 000 euro eller motsvarande 500 000 kronor för att fortfarande omfattas av ”lika avgifter”. Efter detta belopp tvingas du betala andra avgifter. Alla banker måste ge information om avgifter innan överföringen görs.

Vem måste betala överföringen vid IBAN?

När IBAN används, är grundregeln att både mottagaren och avsändaren delar på kostnaderna. Banken i avsändarens land tar ut en avgift, och mottagarens bank en annan. Det som dock kan vara kruxet är om valutaväxling sker, men eftersom svenska kronan anslutit sig till ”lika avgifter” så tillkommer inga extraavgifter för avsändaren.