Idéburet företagande kallas ibland den tredje sektorn eftersom företagen varken tillhör den privata eller den offentliga sektorn. En annan benämning är socialt företagande. Idéburna företags drivkraft är inte främst att tjäna pengar, utan att gynna sina medlemmar eller samhället genom att föra fram en idé eller värdegrund.

  • Har som mål att främja en idé eller värdegrund
  • Befinner sig mellan offentlig och privat sektor
  • Kallas ibland den tredje sektorn eller civilsamhället
  • Har inte som mål att göra så stor vinst som möjligt
  • Kan till exempel bedrivas som ideell eller ekonomisk förening
  • Eventuell vinst återinvesteras i verksamheten istället för att delas ut till ägarna
  • Är inte enbart en ideell verksamhet där medlemmarna arbetar på sin fritid

Syftet är att främja en idé

Idéburet företagandeDe idéburna organisationerna har inte som sitt främsta mål att tjäna pengar, utan att uppmärksamma och lyfta fram en värdegrund eller en idé. Det kan antingen vara i medlemmarnas intresse, eller i allmänhetens intresse. Ett idéburet företag är dock inte detsamma som en ideell organisation där medlemmarna arbetar på sin fritid.

Idéburna företag har oftast anställda med lön, men företaget återinvesterar överskottet in i verksamheten istället för att dela ut det till ägarna. Driftformen kan vara olika som till exempel ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller trossamfund. Det kan även vara ett aktiebolag, men med begränsad vinstutdelning.

Idéburna organisationer kan verka inom många områden

De idéburna organisationerna kallas ibland för civilsamhället, och inkluderar många olika typer av organisationer. En del är till exempel friskolor och äldreboenden som drivs utan vinstintresse. Ett annat område är missbruksvård. 2 – 3 % av den sociala sektorn beräknas vara idéburna företag, och inkomsterna kommer vanligtvis från samma ställe som för vinstdrivande företag

Vissa organisationer verkar utifrån allmänhetens intresse, och vill förbättra samhället genom verksamhet inom skola och social omsorg, men det finns även de som verkar för sina medlemmars intressen, som till exempel idrottsföreningar eller kooperativ. Även trossamfund räknas som idéburna organisationer, om de inte bedrivs som ideell verksamhet.