Ungefär alla länder behöver vara involverade i handel för att överleva då det är ett sätt att säkra både inkomster och tillgänglighet av varor i landet. Exempelvis är import av varor och produkter oerhört viktigt för länder speciellt när det kommer till matvaror. I Sverige går det till exempel inte att odla bär och frukter under vinterhalvåret och de som odlas inomhus räcker inte till att täcka efterfrågan. Därför använder sig Sverige av import för att kunna garantera att utbudet täcker efterfrågan av varor. Kort och gott betyder ordet att man importerar, det vill säga köper in varor från ett annat land och därmed bidrar till handeln. Länder har i alla tider använt sig av detta sätt att köpa och sälja för att kunna erbjuda ett varierat utbud samt för att ha möjlighet att testa på något nytt.

Tulldeklaration och allmän information

Import till Sverige är inte svårt och kräver inte så mycket pappersarbete då Sverige är ett EU-land och därmed inte har några tullar. Dock är det skillnad ifall varan kommer ifrån ett icke EU-land. Då kan det tillkomma avgifter och att du måste göra en deklaration på varan du har beställt. Tulldeklarationen kan du lämna in antingen elektroniskt eller genom att skriva en helt vanlig blankett. Den kan även lämnas in av ett ombud ifall du inte är på plats eller befinner dig i närheten.
Import
Främst är det en tullavgift som du måste betala om varan kommer ifrån ett icke EU-land men det kan även förekomma andra avgifter. Själva avgifterna beror på vad det är för typ av vara. Det finns även vissa saker som är förbjudna att exportera in och det kan vara vissa djurarter och växtarter som då anses vara ett hot mot säkerheten för djur och miljö i Sverige. Exempelvis kan nya djur sprida sjukdomar som tar död på de redan befintliga svenska djur- och växtarterna.

Varor som Sverige importerar

I Sverige så finns det ett särskilt behov av att importera vissa exklusiva varor. Exempelvis är det populärt att importera produkter för television och el samt olika livsmedel. Fordon och olja är även två andra saker som det importeras mycket av och när det kommer till olja är det både raffinerad och råolja som importeras. För den som vill importera vapen till Sverige måste personen vända sig till Polisen då det måste göras en ansökan om införseltillstånd. Ett tips för den som har en vara som är rätt ovanlig eller speciell är att läsa på om vilka regler som gäller.

Importering av tjänster får ske och i Sverige är de största tjänsterna som importeras utveckling och forskning. När det pratas om import av tjänster är det främst resor till Sverige som man tänker på. Det görs idag tusentals så kallade ”business” resor till Sverige där personerna bidrar med en form av import av kunskap och framförallt inkomst. Därför kan en kongress ses som en import av Sverige då det är väldigt många personer runt om i världen som deltar i den här kongressen vilket är ett plus för Sveriges ekonomi.