När du importerar varor från länder utanför EU:s tullområde eller momsområde måste du lämna en importdeklaration till Tullverket. I importdeklarationen anger du vad du vill importera, varornas värde och hur mycket du ska betala i avgift. Deklarationen kan göras elektroniskt eller lämnas in på pappersblankett.

  • Varor som förs in till EU:s tullområde eller momsområde ska deklareras.
  • Importdeklarationen ska man lämna in till Tullverket.
  • I importdeklarationen talar du om vad du importerar.
  • Du måste också ange vad du ska betala i din tulldeklaration.
  • Om varan du importerar omfattas av restriktioner ska du ange det i tulldeklarationen.
  • Du måste anmäla eller deklarera alla varor som importeras till Sverige.
  • Du kan ansöka om att få använda förenklad deklaration vid import.

Tänk på det här när du importerar

När du importerar en vara är det viktigt att komma ihåg att den kostar mer än det du betalar till säljaren. Du behöver betala både tullavgift och moms och många gånger också frakt. Om du har ett momsregistrerat företag betalar du momsen direkt till Skatteverket, medan du som privatperson istället betalar till Tullverket.

Importdeklaration.jpg

För att beräkna hur mycket du ska betala, utgår du från varans tullvärde och tullsats. Tullvärdet är den sammanlagda kostnaden för varan där du lägger ihop pris, försäkring, frakt och eventuella övriga avgifter. Tullsatsen beror på varukoden och vilken varukod du har hittar du i söksystemet Tulltaxan på Tullverkets hemsida.

Hur du gör en importdeklaration

Det är alltså en hel del du behöver ta reda på innan du börjar importera varor. Vissa varor kan du behöva tillstånd för att få importera, till exempel grönsaker eller alkohol. För att få handla med varor utanför EU behöver du också registrera dig i EU:s register över ekonomiska aktörer och få ett Eori-nummer.

Slutligen är det dags för importdeklarationen. I den anger du vad du vill importera, varornas värde och hur mycket du ska betala i avgift. Du kan göra importdeklarationen elektroniskt eller på en pappersblankett. Om du tycker att det är svårt kan du ta ett ombud till hjälp.