De som sysslar med indrivning i Sverige är inkassoföretag och kronofogden. Även inkasso måste innan de kan driva in en skuld ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Andra som sysslar med indrivning är så kallade torpeder men dessa agerar inte med stöd av lagen och anses som del av kriminalitet.

  • Företag som vill driva in en skuld anlitar i första hand inkassoföretag.
  • En kronofogde är statens indrivare av skatter och andra avgifter.
  • Kronofogdemyndigheten är den lagliga instansen för att driva in företags och privatpersoners fordran.
  • Skuldsedel eller skuldebrev utvisar vem som äger skulden och vem som är denne skyldig.
  • Borgenär är den som lånar ut och gäldenär den som har lånat.
  • Torpeder är olagliga indrivare av skulder för kriminella.
  • Den som inte betalar en skuld kan utsättas för indrivning.

Begreppen borgenär och gäldenär

Många människor blandar ihop betydelsen av orden borgenär och borgensman. Då en borgenär är den som äger en skuld och borgensman tecknar skuld för annans räkning, är dessa begrepp rakt diametrala. Gäld är ett äldre ord för skuld som hänger med mest i juridiska sammanhang.
Indrivning
Gäldenär och borgenär används mest när skuldsedlar eller annan typ av lånehandling upprättas eller då skulden blir föremål för indrivning. Ordet borgenär är kommet ur burgen som betyder rik eller välbärgad. Då det åtminstone förr var mer välsituerade personer som lånade ut pengar så var det så ordet borgenär uppkom.

Skuldebrev och lånehandling

Skuldsedel eller skuldebrev är det mer brukliga mellan privatpersoner där borgenären vill försäkra sig om ett skriftligt bevis på sin fordran. Ordet växel är i princip samma sak men brukas mer som löpande skuldebrev. En växel måste omsättas med ränta för att förlängas men kan också krävas in i sin helhet.

Lånehandling i bank är det vanligaste dokumentet mellan företagare eller privatpersoner som lånar pengar i bank. Både lånehandling och skuldebrev kan bli föremål för indrivning om den eller de som lånat pengar inte betalar. Den krävande parten borgenären ansöker då om betalningsföreläggande hos kronofogden för att driva in skulden.