InförselInförsel är en term som ligger väldigt nära begreppet import. Så nära att de ibland används som synonymer för varandra. Det finns dock ett par viktiga skillnader och vilka de är, är en av de saker som vi kommer att gå igenom i den här texten.

  • Import handlar om handel, införsel är en bredare term
  • Införsel behöver inte ske i kommersiellt syfte
  • Det finns regler kring införsel av farligt gods
  • Via tullverket kan du få information om gällande bestämmelser
  • Införsel av alkohol, mediciner och tobak är strikt reglerad
  • Djur får inte införas utan att bestämmelser efterföljs
  • Handlar införseln om något du tar från ett annat EU-land är bestämmelserna mindre komplicerade

Regler vid införsel

Det är inte helt fritt att införa vad som helst bara för att det inte handlar om import. Djur är ett klassiskt exempel som de flesta känner till. Djur kan vara smittbärare och behöver i regel vara veterinärbesiktigade för att kunna föras in i landet.

Det finns många anda artiklar som inte får föras in eller importeras fritt. Livsmedel är ett exempel och det gäller givetvis även sådant som mediciner och annat som kan var olagligt beroende vem som vill föra in det. Vissa artiklar, som till exempel alkohol, får bara föras in i en begränsad mängd.

Vänd dig till tullverket

Det är framförallt skatteverket och tullmyndigheten som berörs om du vill införa eller importera något till Sverige. Ofta behöver du anmäla och deklarera vad du ämnar att göra. Det finns också flera olika myndigheter som bidragit till att ta fram bestämmelser kring införsel av specifika artiklar som till exempel jordbruksprodukter, kemikalier, läkemedel och levande djur.

På hemsidan www.tullverket.se hittar du mycket information om införsel av artiklar kring vilka särskilda bestämmelser gäller. Det är ett lagbrott att bryta mot dessa. Reglerna är inte lika strikta om det är fråga om införsel från ett annat EU-land än om det som ska införas kommer från ett land utanför EU.