Vad menas med Ingående balans?

Ingående balans är en del av företagets balansräkning och redovisas i företagets årsredovisning eller årsbokslut. Ingående balans är när man räknar ihop företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid ett nytt räkenskapsår. Ingen ingående balans registreras för ett nystartat företag eftersom dessa oftast inte har skulder eller tillgångar.
Ingående balans är de siffror som du har i bokföringen den första dagen på det nya räkenskapsåret. När ett räkenskapsår slutar så har du en utgående balans, och när du kliver över till ett nytt räkenskapsår så blir den utgående balansen den ingående balansen. Den ingående balansen ska stämma överens med förra räkenskapsårets utgående balans.

Ingående balans i ditt företag

När du påbörjar ett nytt räkenskapsår ska den ingående balansen för räkenskapsåret ska stämma överens med den utgående balansen från det tidigare räkenskapsåret. Om det inte stämmer så behöver det rättas till. Om du har startat ett nytt företag så har du ingen ingående balans under det första räkenskapsåret.

 

Ingående balans är en del av företagets balansräkning som består av tre kolumner; ingående balans, perioden och utgående balans. Balansräkning krävs vid bokslutet oavsett om du har enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Det du bokför under den löpande bokföringen används som underlag för balansräkningen. balansräkningen visar företagets ekonomiska status under en viss period.
  • Ingående balans är när man räknar ihop företagets tillgångar, skulder och eget kapital till ett nytt räkenskapsår
  • När ett räkenskapsår slutar så har du en utgående balans, och när du kliver över till ett nytt räkenskapsår så blir den utgående balansen den ingående balansen för nya räkenskapsåret
  • Ingående balans är en del av balansräkningen för årsbokslutet

Hur räknar jag ut ingående balans?

Du räknar ihop ingående balans genom att räkna ihop företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Det senaste räkenskapsårets utgående balans är det nya räkenskapsårets ingående balans. Om du använder ett bokföringsprogram finns det ofta en funktion som för över den utgående balansen till ingående balans.

Vad är tillgångar, skulder och eget kapital?

Tillgångar är de resurser som företaget har som är direkt eller indirekt av ekonomiskt värde. Skulder är till exempel om företaget har ett banklån eller ett annat lån, obetalda fakturor från leverantörer eller kostnader som du ännu inte har fått någon faktura för. Det egna kapitalet är tillgångarna minus skulderna.

Vad är skillnaden på ingående balans och utgående balans?

När du gör årsbokslutet eller årsredovisningen så får du en utgående balans för hela räkenskapsåret. När du påbörjar nästa räkenskapsår så förs den senaste utgående balansen över och blir ingående balans för räkenskapsårets. Det nya räkenskapsåret börjar alltså med att den utgående balansen blivit nya räkenskapsårets ingående balans.

Vilken bolagsform behöver räkna ut ingående balans?

Du behöver redovisa bokföringen i ett bokslut oavsett bolagsform. I bokslutet ingår balansräkningen, som består av tillgångar, skulder och eget kapital. Du behöver räkna ut din ingående balans inför varje nytt räkenskapsår oavsett om du är enskild näringsidkare, handelsbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

När ska jag räkna ut ingående balans?

Du bokför din ingående balans när du gör löpande bokföring. Den löpande bokföringen används sedan som underlag för årsbokslutet. Så det är alltså när du gör den löpande bokföringen som du lägger grunden för den utgående balansen, som i sin tur blir den ingående balansen.